środa, 22 maja 2024 r
- Reklama -
początekCześćBorelioza – leczenie antybiotykami

Borelioza – leczenie antybiotykami

Boreliozę zwykle leczy się antybiotykami. Najskuteczniejsze rodzaje antybiotyków w tym przypadku celują w bakterię wywołującą infekcję, która nazywa się Borrelia burgdorferi. Wybór antybiotyków i czas trwania leczenia zależą od stadium boreliozy, nasilenia objawów i ewentualnych powikłań. Poniższe instrukcje służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być wykorzystywane do samoleczenia. Antybiotyki są przepisywane przez lekarza z instrukcjami dotyczącymi dokładnej dawki i czasu trwania leczenia.

Objawy i diagnostyka boreliozy

Boreliozę diagnozuje się na podstawie oceny klinicznej, historii pacjenta i badań laboratoryjnych. Oto przegląd procesu diagnostycznego:

Charakterystyka objaw boreliozy to okrężna wysypka znana jako rumień wędrujący (zdjęcie poniżej), ale nie u wszystkich osób ta wysypka się pojawia. Inne objawy mogą obejmować gorączkę, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni i stawów oraz obrzęk węzłów chłonnych.

Wysypka boreliozy

Badania laboratoryjne:

Testy serologiczne: Badania krwi są zwykle używane do wykrywania przeciwciał wytwarzanych przez układ odpornościowy w odpowiedzi na Borrelia burgdorferi, bakterię wywołującą boreliozę. Dwa główne rodzaje testów serologicznych to testy immunoenzymatyczne (EIA) i Western blot. Badania te wykonuje się w celu potwierdzenia obecności przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi.

Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR): W niektórych przypadkach test PCR może być użyty do wykrycia DNA Borrelia burgdorferi w próbkach krwi, płynu stawowego lub tkanek. Test PCR jest najbardziej przydatny we wczesnych stadiach choroby, kiedy bakterie mogą być obecne w krwioobiegu.

Należy zauważyć, że dokładność testów diagnostycznych może się różnić w zależności od stadium choroby. We wczesnych stadiach prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnego wyniku testu jest mniejsze ze względu na czas układ odpornościowy w celu wytworzenia wykrywalnych poziomów przeciwciał. Z tego powodu ocena kliniczna i wywiad mają kluczowe znaczenie dla postawienia diagnozy.

Z drugiej strony nie należy zwlekać z wizytą u lekarza, nawet jeśli objawy nie są bardzo wyraźne. Wczesne wykrycie i leczenie są ważne dla skutecznego leczenia.

laboratoryjne badania krwi homocysteina

Które antybiotyki są najskuteczniejszymi metodami leczenia boreliozy

Oto niektóre powszechnie przepisywane antybiotyki na boreliozę — są one sprzedawane w aptekach pod różnymi markami:

doksycyklina: Jest to najczęściej przepisywany antybiotyk we wczesnym stadium boreliozy. Jest skuteczny przeciwko Borrelia burgdorferi i jest zwykle przyjmowany doustnie przez 10 do 21 dni. Doksycyklina nie jest zalecana do stosowania u kobiet w ciąży i małych dzieci.

Amoksycylina, cefuroksym lub ceftriakson: Te antybiotyki są często przepisywane pacjentom, którzy nie mogą przyjmować doksycykliny, takim jak kobiety w ciąży i małe dzieci. Są one zwykle stosowane we wczesnym stadium boreliozy i mogą być przyjmowane doustnie lub podawane dożylnie w cięższych przypadkach.

Ceftriakson: Ten antybiotyk jest często stosowany w leczeniu późnej lub rozsianej boreliozy z Lyme, gdy infekcja rozprzestrzeniła się na wiele narządów lub układ nerwowy. Podaje się go dożylnie przez okres od 14 do 28 dni.

Należy pamiętać, że są to ogólne wytyczne, a plany leczenia powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Jeśli podejrzewasz, że masz lub zdiagnozowano u Ciebie boreliozę, skonsultuj się z lekarzem.

Jak długo trwa antybiotykoterapia boreliozy?

korzyści z pigułek

Długość antybiotykoterapii boreliozy może się różnić w zależności od kilku czynników, w tym stadium choroby i nasilenia objawów. Ogólnie zalecany czas trwania leczenia boreliozy jest następujący:

Wczesna zlokalizowana borelioza (jako zlokalizowana wysypka znana jako rumień wędrujący): Standardowe leczenie to zwykle kurs doustnych antybiotyków przez 10 do 21 dni. Na tym etapie zwykle przepisuje się doksycyklinę, amoksycylinę lub aksetyl cefuroksymu.

Wczesna rozsiana borelioza (kiedy infekcja rozprzestrzeniła się poza miejsce ukąszenie kleszcza, ale jeszcze nie zajęły ośrodkowego układu nerwowego): Leczenie zwykle obejmuje doustne antybiotyki przez 14 do 21 dni. Można przepisać doksycyklinę, amoksycylinę lub aksetyl cefuroksymu.

Późna faza boreliozy (gdy infekcja rozprzestrzeniła się na ośrodkowy układ nerwowy, stawy lub inne narządy): Dożylne (IV) antybiotyki są często stosowane przez dłuższy okres, zwykle od 14 do 28 dni. Ceftriakson jest zwykle podawany dożylnie na tym etapie.

Należy pamiętać, że są to ogólne wytyczne, a decyzje dotyczące leczenia powinien podejmować pracownik służby zdrowia w oparciu o indywidualne czynniki pacjenta. Czas trwania antybiotykoterapii można dostosować w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie. Zależy to również od obecności powikłań lub współistniejących infekcji. Regularna kontrola u lekarza jest niezbędna do zapewnienia odpowiedniego leczenia boreliozy.

Czy boreliozę można całkowicie wyleczyć za pomocą antybiotyków?

ciepła herbata ziołowa na ból gardła

Ogólnie rzecz biorąc, boreliozę można skutecznie leczyć odpowiednią antybiotykoterapią, zwłaszcza jeśli zostanie wcześnie zdiagnozowana i leczona. Większość osób z boreliozą całkowicie wraca do zdrowia lub odczuwa znaczną poprawę po ukończeniu zalecanej kuracji antybiotykowej. Jednak w niektórych przypadkach pełne przywrócenie może potrwać dłużej. Zwłaszcza, gdy choroba postępuje do późniejszych stadiów lub gdy występują powikłania. Niektóre objawy mogą utrzymywać się nawet po leczeniu.

Należy zauważyć, że istnieje niewielki odsetek osób, które mogą doświadczyć tak zwanego zespołu boreliozy po leczeniu (PTLDS). PTLDS odnosi się do utrzymywania się objawów. Są to zmęczenie, bóle mięśni i stawów oraz trudności z koncentracją pomimo zakończenia odpowiedniej antybiotykoterapii. Dokładna przyczyna PTLDS nie jest jeszcze w pełni poznana. Uważa się, że obejmuje kombinację czynników – uporczywe zapalenie i reakcje układu odpornościowego.

Jeśli byłeś leczony z powodu boreliozy, ale nadal doświadczasz uporczywych lub nawracających objawów, skontaktuj się z lekarzem. Zaleci badania i leczenie.

Wczesne wykrycie, szybkie leczenie i przestrzeganie przepisanego schematu antybiotyków są niezbędne, aby zwiększyć szanse na pełne wyleczenie boreliozy.

Autorka Ina Dimitrowa

Powiązane posty
- Reklama -

POPULARNY

NOWY

- Reklama -
pl_PLPL