вторник, 21 май, 2024
- Реклама -
НачалоЗаболявания и лечениеИнсулт - причини и лечение

Инсулт – причини и лечение

В очите на повечето хора инсултът възниква неочаквано. Всъщност предпоставките за проявата му се развиват подмолно години наред. Тези рискови фактори са известни на науката. Върху някои от тези причини може да влияем, но върху други – не. Основният рисков фактор е хипертонията или високото кръвно, превърнало се в болест. Ето какво разказва за основните причини и начини на лечение на инсулта проф. Юлия Петрова. Тя ръководи Отделение за диагностика и лечение на остри мозъчни инсулти и вестибуларни нарушения в Клиниката по нервни болести на УМБАЛ „Александровска“, ръкодови още и Катедрата по неврология на МУ София.

Инсулт – кои са най-важните причини

инсулт причини симптоми

Влияние оказват още:

  • хиперхолестеролемия (наследствено предразположение към високи нива на холестерол още в млада възраст),
  • захарен диабет  (предимно тип 2);
  • метаболитен синдром;
  • предсърдно мъждене;
  • прием на противозачатъчни препарати;
  • атеросклеротични плаки по каротидните артерии;
  • тютюнопушене;
  • високи дози алкохол
  • фамилно предразположение за мозъчно-съдови инциденти;
  • периферно съдово заболяване, зависимости и други.

Исхемичен или хеморагичен инсулт – как се поставя диагнозата

Инсултите са исхемични и хеморагични. Вторите са по редки, но по-тежко протичащи и с по-голяма смъртност. Както навсякъде в медицината и тук когато се поставя диагнозата трябва да се започне с подробна, но ефективна анамнеза. В зависимост от клиничното състояние на пациента допълнителна информация от близки хора би помогнала, особено за часа на клинична проява на инсулта. Важно е да се разбере развитието на болестта от началото до момента на прегледа. При неврологичният преглед е важно е да се идентифицира засегната съдова територия и да се определи количествено неврологичния дефицит. Често това се прави със Скалата за инсулт (NIHSS).

При инсултите (особено исхемичният), колкото по-рано бъде приет пациента в болница, толкова по-добре. Това е във връзка в провеждането на реперфузионно лечение. Ако живее в малко населено място в повечето случаи е трудно и често невъзможно. Има малки села в България, където общественият транспорт е 2 пъти седмично, или веднъж дневно. И този болен човек „трябва да знае“ кога да получи инсулт за да стигне с близки  хора до болница. Единственият изход е наличие на автомобил на близък човек. У нас обаче в малките населени места живеят предимно възрастни хора, които не управляват или нямат автомобил. Изхода от тази тъжна картина са медицинските хеликоптери и поне медицинско лице за първа помощ. Тази помощ, ще се изрази в контрол на кръвното налягане и вероятно поставена диагноза инсулт. Оттам нататък е добре в близост да има неврологично отделение, което да започне да провежда спешно лечение. Може би е добре социалните служби в по-малките места да закупят и раздадат поне 3-4 автоматични апарати за измерване на кръвното налягане на брахиалната артерия и обяснят как става на някой човек, защото сме виждали пациенти, които с години не са си измервали кръвното налягане поради липса на медицинско лице или апарат.

Какво е съвременното лечение на инсулта

Най-важното е пациентът да бъде закаран възможно най-бързо в неврологично отделение за лечение на остър инсулт. Така може да се предотвратят вторични усложнения. Целта на съвременното лечение е да се постигне реканализация и реперфузия на исхемичната пенумбра с интравенозна тромболиза и/или ендоваскуларна тромбектомия при пациенти, при които има терапевтична възможност това да бъде направено.

Интравенозната тромболиза с плазминогенен активатор и ендоваскуларната тромбектомия са стандартни реперфузионни терапии в големи центрове за лечение на остър мозъчен инсулт.

Интравенозната rtPA  е доказана и разрешена за терапия при остър исхемичен мозъчен инсулт до 4,5 часа след началото на симптомите. Ефектът от лечението е силно зависим от времето. Симптоматичен интрацеребрален кръвоизлив е най-тежкото усложнение на rtPA, но възникването му е свързано със значителен неврологичен дефицит само при около 1,9% от провежданите тромболизи. 

Хеморагична трансформация възниква по-често при хора с по-големи инфаркти (които следователно са по-тежки базови дефицити преди започване на тромболизата). Задълбочаване на неврологичната симптоматика може да възникне поради разширяване на мозъчния инфаркт, хеморагична трансформация, поява или влошаване на мозъчния оток.

Въпреки доказаната ефективност от rtPA, подгрупата на пациенти с оклузия на големи проксимални интракраниални съдове  имат ниски нива на реканализация при провеждането на тромболиза и само около 25% от тези пациенти имат шанс за добър резултат. В девет рандомизирани проучвания, е доказано ендоваскуларната терапия превъзхожда най-добрата медицинска терапия самостоятелно (включително интравенозно rtPA при повечето пациенти) при пациенти с оклузия на големи артерии на предната циркулация.

Степента на усложнения при ендоваскуларна тромбектомия

е в съответствие с други спешни процедури. При механичната тромбектомия (МТ) тромбът се отстранява с помощта на стент-ретривър устройства. МТ се препоръчва особено пред тромболизата в случаи на оклузии на големи проксимални съдове, особено в каротидната артерия (при която тромболизата е по-малко от 10% ефективна). МТ не само осигурява по-дълъг времеви прозорец от тромболизата след началото на инсулта, но също така има по-малко странични ефекти, ако се извърши професионално.

Опитът и положителните резултати са предимно за инсулти в предна циркулация, макар, че последни публикации показват  високи нива на благоприятен клиничен резултат и успешна реперфузия могат да бъдат постигнати и при инсулти в задната циркулация, въпреки високата смъртност.

Сравнително скоро започна да се прилага и т.н. „спасително“ стентиране. То е осъществима, безопасна и ефективна процедура за подобряване на резултатите от инсулт и се прилага, ако първичната механична тромбектомия не е успешна.  Тези терапии промениха  лечението на основно лечението на острия исхемичен инсулт, както и резултатите за пациентите.

Ендоваскуларно лечение – критериите за прилагане

Критериите са описани на много места, но базовата постановка е при пациенти с оклузия на големи проксимални интракраниални съдове, които имат ниски нива на реканализация тромбът да се отстрани механично. Ендоваскуларната тромбектомия е стандартът за лечение на инсулти с възникващи в резултат на оклузия на големи съдове. Има много болници в Европа, където се провежда тромболиза и после пациента се изпраща в близък по разстояние Съдов център, където се продължава с ендоваскуларна процедура.

Разбиранията за инсулта се промениха и затова в световен план се работи за биохимичните и метаболитни промени на клетките в мозъка. На този етап от развитието на медицината, това  е най-съвременното лечение. Предимствата на тези терапии е пълното функционално възстановяване на пациента в бърз период от време. От сравнително скоро се работи за бъдещите диагностика и лечение на мозъчните инсулти. Това са наносферите, липозомите и мезопорестите наноструктури пречупени вероятно и през персонализираната медицина. Тези методи се появяват като бъдещи перспективи за лечение и диагностика на инсулт, голяма част от този потенциал все още не е клинично реализиран.

Каква е прогнозата за възстановяване след инсулт?

Тя зависи от вида на инсулта (хеморагичен или исхемичен), клиничната картина, кога и какво лечение е започнато, размера на морфологичните промени в мозъка установени от КТ или МР. Ако се провежда съвременно лечение, спазвайки всички изисквания за това прогнозата е функционално възстановяване на болният.

Рехабилитацията се назначава от физиотерапевт. Той има познанията да прецени в зависимост от клиничното състояние на пациента как да се провежда. Ранната рехабилитация е много често е успешна, но не и достатъчна. Рехабилитационните програми трябва да се провеждат през целия т.н.“чувствителен период“ на слединсултната пластичност. Има разбира се и нови  ефективни и безопасни рехабилитационни метод във възстановителен период.

Редактор Ина Димитрова

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -