сряда, 22 май, 2024
- Реклама -
НачалоПрофилактикаОще безплатни изследвания, които ще влязат в годишния профилактичен преглед

Още безплатни изследвания, които ще влязат в годишния профилактичен преглед

Още изследвания, които да влязат в безплатния профилактичен пакет, предлагат от Министерство на здравеопазването с промени в съответната Наредба № 8 от 2016 г.
за профилактичните прегледи и диспансеризацията. Всеки здравноосигурен има право на един безплатен профилактичен преглед при личния си лекар. Към него са предвидени определени рутинни изследвания, които се разширяват със сега предложените промени.

Ранното откриване на редица заболявания води до навременно лечение, а така се предотвратява възникването на усложнения от съответното заболяване. Терапията дава по-добър ефект, се казва в мотивите на ведомството. Новите изследвания касаят деца, за бременни жени и всички здравноосигурени пълнолетни.

Кръвна захар и холестерол при деца от 7 до 18 г.

За първи път при децата профилактичните прегледи във възрастовата група от 7 до 18 години предвиждат и медикодиагностични изследвания. На децата на 7, на 10, на 13 и на 16 годишна възраст изследване на кръвна картина и урина, а за 16-годишните – допълнително изследване и на кръвна захар и холестерол. Целта е ранно откриване на евентуални отклонения, които да дадат възможност и за навременно лечение.

Какво разкриват основните елементи на кръвта

Допълнителни ехографски прегледи за бременните

При бременните жени с проекта се залага провеждане на допълнителни ехографски прегледи в рамките на профилактичните им прегледи по Приложение № 6 от наредбата. Предлага се за периода на бременността към провежданите към настоящия момент 2 акушерски ехографии да бъдат добавени още два такива прегледа, както и провеждането на ехографско изследване за фетална морфология – с оглед осъществявания през време на бременността биохимичен скрининг. Добавя се и възможността за заплатено от НЗОК провеждане на изследване за хепатит С, с оглед установяване на статуса на бременната жена по отношение на това заболяване.

Алергиите през бременността – най-важното, което трябва да знаете

АСАТ, АЛАТ, креатинин и урина за лица над 18 години

За лицата над 18 г. МЗ предлага добавянето на още профилактични изследвания към сега съществуващите. Това означава, че хората ще имат право на тях и без да имат някакви признаци на заболяване. Веднъж на 5 г. безплатно ще бъде изследването на кръвна картина, АСАТ, АЛАТ, креатинин и урина. Тези параметри дават информация за евентуални здравословни проблеми на черния дроб и отделителната система.

За жените на възраст от 30 до 50 години се добавя задължително периодично ехографско изследване на млечните жлези, с което в ранен стадий има възможност за установяване на евентуални изменения и предприемане на последващи действия за ранно диагностициране на евентуални злокачествени заболявания на млечната жлеза (рак на гърдата).

Какви стойности се изследват за болести на черния дроб

Фекален калпротектин при съмнение за чревни заболявания

Пациенти, при които профилактичният преглед е установил рискови фактори за злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област, с анамнеза за аденом/и на дебелото черво, полипи на дебелото черво, колоректален карцином, болест на Крон, улцерозен колит, цьолиакия се добавя възможност за провеждане на изследване на фекален калпротектин, с което се цели подобряване на диагностичните възможности при тази група лица и преценката за насочването им към съответен специалист и допълнителни изследвания.

Добавя се възможност за провеждане на допълнително изследване на пациентите с установена диагноза Синдром на Търнър. При лицата над 18 години с това заболяване в рамките на диспансерното им наблюдение при специалист се включва провеждането на остеодензитометрия, с оглед подобряване на диагностиката на костните изменения в резултат на заболяването. Промените в Наредба №8 ще влязат в сила след нейното публикуване в Държавен вестник.

Периодът на общественото обсъждане на промените в профилактичния пакет е до 29 март 2022 г., като становище и предложения може да се изпращат на ikovacheva@mh.government.bg 

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -