понеделник, 15 юли, 2024
- Реклама -
НачалоНовиниНови технологии в лъчелечението увеличават преживяемостта при болни от рак

Нови технологии в лъчелечението увеличават преживяемостта при болни от рак

„С въвеждане на новите ускорители и прилагането на брахитерапия при всички болни лъчевите реакции са поносими и не са причина за прекъсване на лъчелечението, което беше невъзможно със старата техника. Лечебните резултати се повишават и ще рефлектират в по-висока преживяемост при онкоболните. Тя е сравнима с тази в страните в Европа, която при някои локализации досега отстъпва от 5 до 40%“, казва проф. Веселина Първанова, началник на Клиниката по лъчелечение в Университетската специализирана болница по онкология в София (УСБАЛО).

Европейски печат за качество в Онкологията

Линейните ускорители в лечебното заведение са изключително точни и прецизни, което е гаранция за качественото лечение на пациентите. Това става ясно след одит на Международната Агенция Атомна Енергия (МААЕ), чието седалище е във Виена. Участието в него на физиците от Лабораторията по дозиметрия и лъчезащита към Клиниката по лъчелечение в болницата бе напълно доброволно, а резултатите от него са потвърдени със съответните сертификати.

При одита в УСБАЛО бяха доставени детектори от МААЕ, които бяха облъчени с пълна доза. Измерените във Виена резултати на тези детектори показват разлика едва от 1% при  приемлива ±5%.

Резултатите категорично показват високата прецизност при калибрирането и системният контрол при линейните ускорители. Те са гаранция за качественото и прецизно лечение на пациентите ни, което е и нашата цел, коментира проф. Първанова.

линеен ускорител лъчелечение

Лъчецентърът в УСБАЛО е един от най-модерните в цялата страна

В него има три линейки ускорителя, системи за рентгентерапия и брахитерапия. Той е единственото място в България, където се извършва томотерапия. Благодарение на това листи с чакащи с месеци пациенти вече няма, а качеството на лечение е много високо.

От началото на годината до октомври през Клиниката по лъчетерапия са преминали 1846 болни, като до края на годината се очаква броят им да достигне 2500. Досега 1656 души са провели лечение с най-съвременни техники – перкутанно лъчелечение на линейни ускорители и рентгентерапия. От тези пациенти 294 са били лекувани с уникалния за страната ускорител за хеликална томотерапия. На него преди всяко облъчване се провежда изследване с компютърен томограф (КТ). Това е част от хибридната уредба (сътояща се от линеен ускорител и КТ).

Комбинираният подход позволява прецизно да се оценява положението на болния и при най-малки настъпили измествания да се извършва ново позициониране на пациента, напълно съвпадащо с изчисления дозиметричен план за облъчване. Най-честите локализации на туморите, при които се използва тази терапия, са рак на гърдата, медулобластом при деца и възрастни и ходжкинови лимфоми. При последните две локализации предимството на томотерапията е незаменимо с другите ускорители. Отпада  необходимостта да се снаждат обемите по дължина на тялото. Така се избягват грешки, които биха довели до реализиране на нежелано по-малка или по висока доза.

Томотерапията позволява дори при малки доброкачествени тумори или единични метастази да се избегне хирургично лечение и пациентите да бъдат излекувани напълно.

Брахитерапия помага при рак на простатата

При 190 болни е проведена брахитерапия, при която радиоактивните източници се въвеждат в съществуващи кухини. Другата възможност е проникване с игли под формата на малка хирургична интервенция, каквато е брахитерапията при простатен карцином. С тази методика значителна част от болните с рак на простатата биха могли да избегнат оперативно лечение при начален карцином. Запазва се функцията на жлезата при пълно излекуване.

При болни напреднал рак на простатата се облъчват на линейните ускорители лимфните възли в малкия таз. Облъчването продължава с бархитерапия за простатата. Така дозата в непосредствено прилежащото право черво се минимизира и късните лъчеви увреждания са пренебрежимо малки. При 129 болни е извършена интравагинална брахитерапия при карциноми на маточното тяло. Целта е следоперативно да се осуетят най-честите рецидиви.

В обновения активен блок на Клиниката е проведена метаболитна терапия с радиоактивен йод на болни с карцином на щитовидната жлеза. Този вид тумор е сравнително рядък – лекувани са 27 болни и 7 с множествени метастатични лезии в костите с радиоактивен стронций.

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -