четвъртък, 20 юни, 2024
- Реклама -
НачалоЗдравна политикаПроменя се работата на ТЕЛК

Променя се работата на ТЕЛК

Проект за промени в работата на ТЕЛК е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане. То ще продължи до 2 май 2018 г. Становища и предложения могат да се изпращат до tgenkova@mh.government.bg или ekuneva@mh.government.bg

Проектът на постановлението определя устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза, а също и на Наредбата за медицинската експертиза.

Целта на промените е постигането на обективност и прозрачност на медицинската експертиза, съчетана с ефективни контролни механизми върху цялостната й дейност, поясняват от МЗ.

Лекарите от ТЕЛК вече няма да са на пълен работен ден

С промените се премахва ограничаващото изискване лекарите в състава на ТЕЛК да са на пълен работен ден, като същевременно се дава възможност да се определят лекари – резервни членове. По този начин на ръководителите на лечебни заведения, към които са разкрити ТЕЛК, се дава свобода да избират специалисти, с които да сключат договор за осъществяване на медицинската експертиза.

Промените ще гарантират гъвкавост в работата на комисията и ще даде възможност да се разкрият нови ТЕЛК, включително и към болниците в по-малките градове.

Чрез измененията ще се осигури по-голяма достъпност на лицата, подлежащи на освидетелстване, както и ще се съкратят сроковете за получаване на експертно решение, смятат от здравното министерство.

Лекарите от ТЕЛК няма да са на трудов договор

Това ще даде възможност да се привлекат повече специалисти в състава на комисиите. Тази промяна е във връзка с измененията в Закона за здравето. Тя дава възможност на лекарите в ТЕЛК могат да упражняват своята лекарска професия извън работата си в комисията.
Регламентират се и условията, при които лекар не може да участва при извършване на медицинска експертиза.

Тези уточнения са част от мерките за предотвратяване на конфликти на интереси и евентуални корупционни практики.

С промените се дава възможността комисията да се произнася предимно въз основа на предоставена медицинска документация и само при необходимост да се осъществява клиничен преглед или да се назначават допълнителни изследвания и консултации със специалисти. По този начин, в случаите когато медицинската документация е напълно достатъчна за произнасяне на ТЕЛК, ще се намали прякото ангажиране на хората, свързано с разход на средства и време, и отсъствие от работа.

Променя се и начинът за оценка на работоспособността

С измененията в Наредбата за медицинската експертиза се правят съществени промени в начина, по който се оценява трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане. Премахват се съществуващите диапазони за оценка на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане.

Премахва се различният подход при оценяването на заболявания от един и същ клас
Според министерството отпадането на диапазоните и конкретизирането на процентите ще ограничи максимално проявите на субективизъм, който често е причина различните ТЕЛК да срещат трудности в преценката и да оценяват по различен начин пациенти с еднакво здравословно състояние.

Пълният текст на промените, както и докладът на министър Кирил Ананиев, можете да намерите тук.

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -