Какъв е пътят на онкоболните до ТЕЛК?

PRINT

Системата на медицинската експертиза е замислена, за да не остават хората с тежки заболявания в нито един момент без финансова обезпеченост, отговаря д-р Манаси Николов, председател на ТЕЛК в Специализираната болница за активно лечение по онкология в София. Пред комисията от специалисти пациентът представя актуални изследвания, епикриза, като е необходимо и лично да се яви на преглед.

За трайно намалената работоспособност се произнасят само ТЕЛК и НЕЛК. Временната неработоспособност пък се удостоверява от лекуващите специалисти, лекарските консултативни комисии (ЛКК), териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

Нетрудоспособността, която отчитат специализираните лекарски комисии при онкоболните, намалява с годините, разказа д-р Манаси Николов, председател на ТЕЛК в Специализираната болница по онкология в София. Приема се, че след терапията те постепенно оздравяват. Първите 2 г. са по-тежки, тъй като се провежда лечение, а има и сериозен психологически стрес, затова се дава по-висок процент, пояснява той. Между 3-тата и петата година се дава по-нисък, а след този период се вписва минималният процент, който дава право на пенсия. С това решение на ТЕЛК хората могат да се пенсионират по болест.

Всеки онкоболен, който не работи, може да бъде представен на ТЕЛК само с издадено от личния лекар медицинско направление. Джипито дава талон срещу представени епикриза или консултация от специалист, от които да стават ясни вида на  заболяването и моментното състояние на болния. Онкологично болните, които са в болнични, могат да ги продължават до 6 месеца. След това също отиват на ТЕЛК с медицински протокол от лекарската консултативна комисия, издала последния болничен лист.

Направлението или протокола се носят в регионалната картотека за медицинска експертиза. За София тя се намира на ул. „Иларион Макариополски“ №10. Там се подава заявление с подробни лични данни и се получава входящ номер. Ппреписката се изпраща на съответната ТЕЛК, която уведомява с писмо кога, къде и с какви допълнителни изследвания и консултации кандидатът трябва да се яви за преглед.

Ако човек е  недоволен от заключенията на комисията, може да обжалва пред НЕЛК в 14-дневен срок от датата на получаването на решението. Молбата се подава отново в регионалните картотеки. НЕЛК изпраща писмо с обратна разписка за датата, часа на прегледа и необходимите документи. Дългото чакане за НЕЛК вече отпадна. До 2010 г. не бяха редки случаите, когато се чакаше по 2 г. за дата. Сега повечето дават дата за явяване до 2-3 месеца. Решението от ТЕЛК също излиза бързо – в рамките на един месец. Облекчените срокове са благодарение на нова наредба, кояато влезе в сила от 2010 г. Тя даде възможност на НЕЛК да се произнася само въз основа на документи, без болните лично да се явяват на преглед, пояснява д-р Николов. Така комисиите бързо наваксаха закъсненията, които възлизаха на години.

Ако болният не е съгласен и с решението на НЕЛК, законът дава възможност и за неговото обжалване по съдебен път. Работодателят и НОИ като заинтересовани лица също имат право да обжалват. Решението на ТЕЛК важи от 1 до 3 г. При онкоболните обикновено първото решение се издава за 2 г., а второто – за 3 г. Нетрудоспособността, която отчитат специализираните лекарски комисии при онкоболните, намалява с годините, казва д-р Николов. Приема се, че след терапията те постепенно оздравяват. Първите 2 г. са по-тежки, тъй като се провежда лечение, а има и сериозен психологически стрес, затова се дава по-висок процент, пояснява той. Между 3-тата и петата година се дава по-нисък, а след този период се вписва минималният процент, който дава право на пенсия. С това решение на ТЕЛК хората могат да се пенсионират по болест.

Съвременните щадящи методи позволяват на болните да се завърнат по-бързо към предишния начин на живот, както и да се възстановят физически по-пълноценно. Лекарите от ТЕЛК често са пред дилема. Трябва да решат дали да продължат временната неработоспособност на болните, които остават сами у дома с мислите и страховете си, или да ги върнат към предишната работна среда, където ще участват отново активно в обществения живот. Говорят с пациента като психоаналитици, за да се ориентират в състоянието му. Най-важна е преценката дали онкоболният да се върне на работното си място без опасност от влошаване на здравословното му състояние. Работодателят дава информация за условията на труд, но се взема предвид и мнението на болния.

Онкологичните заболявания заемат първо място при най-тежките случаи с определена над 90% трайно намалена работоспособност. Техният относителен дял се повишава с годините и от 17% през 2001 г. достига 32% през 2007 г. Те са заболяванията с най-големият относителен дял и представляват близо една трета от всички случаи с най-тежка степен на инвалидност в България. При новоинвалидизираните лица с оценки между 71% и 90% т.н.р. относителният дял на онкологичните заболявания нараства от 12% през 2001 г. на 22% през 2007 г.

[Общо: 89    Средно: 2.7/5]
Какъв е пътят на онкоболните до ТЕЛК? беше последно модифицирана от: ноември 11th, 2015 Iliana Angelova

Още

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someonePrint this page
loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *