вторник, 21 май, 2024
- Реклама -
НачалоЗдравна политикаИскат да платите избор на екип в болница? Вижте правилата

Искат да платите избор на екип в болница? Вижте правилата

Изборът на екип при постъпване за лечение в болница е доброволен акт. Често обаче пациентът бива настойчиво „помолен“ да плати сумата за това. Причината е, че на фона на всеобщото недофинансиране на лечебните заведения, приходите за избор на екип си остават една от малкото легални форми за допълнителни постъпления в болницата. В повечето случаи пациентите се отнасят с „разбиране“, тъй като се страхуват от лошо отношение, ако откажат да платят.

Все пак е добре предварително да сте информирани какви са правата ви и към кого да се обърнете ако смятате, че са нарушени. Как се прави избор на лекар или екип от медицински специалисти е регламентиран в Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, казват от Министерството на здравеопазването.

Болниците сами определят цената за избор на лекар/екип за конкретна дейност

Все пак тя има регламентиран таван. Тази за избор на лекар не може да надхвърля 500 лв., а за избор на екип – 900 лв. Лечебните заведения са длъжни да поставят на общодостъпни места информация относно вида и цената на медицинските и други услуги, реда за използването и начина на заплащането им. Изборът на екип не може да се натрапва, а пациентът трябва да може да получи медицинската услуга, предвидена в съответната клинична пътека дори без да заплаща тази допълнителна такса.

Попълва се заявление по образец

Ако все пак поискате да изберете лекар или екип от медицински специалисти при хоспитализация, трябва да попълните заявление по образец. Важно е да знаете, че ако платите за лекар или екип, това се отнася само до конкретната интервенция, манипулация или друга специфична част от диагностично-лечебния процес. Плащането на таксата не означава, че този лекар ще се грижи за вас по време на целия престой в болницата. Недопустимо е да се иска такса за избор на екип, когато в лечебното заведение има само един екип. Не е позволено да ви подтикват да плащате за избор на екип след извършването на интервенцията. Имате право да поискате подробна информацията относно цените за избор на лекар/екип. Тя задължително трябва да съдържа и максималните цени за този избор, определени с наредбата.

Ако неправомерно сте притискани да платите избор на екип, можете да подавате сигнали за нарушения до Министерство на здравеопазването, Агенция „Медицински одит“ и РЗИ по местоживеене. Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават по следните начини: чрез онлайн формата на интернет-страницата на МЗ; на anticorruption@mh.government.bg; на хартиен носител – чрез деловодството или в пощенските кутии, намиращи се във всяка една от трите сгради на МЗ.

При подаване на сигнали се предоставят следните данни: три имена, адрес за кореспонденция, телефон за контакт, данни за институциите, които вече са информирани, адрес на електронна поща. Желателно е да се изпращат доказателства за откритите нарушения, тъй като това ще повиши възможността за по-ефективни действия при проверката на сигналите. По всеки постъпил сигнал се извършва проверка, а за резултатите от нея се информира подателят на оплакването.

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -