понеделник, 15 април, 2024
- Реклама -
НачалоЗдравна политикаМахат плащането за избор на екип по принуда

Махат плащането за избор на екип по принуда

Промени в наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ трябва да гарантират, че болниците няма да принуждават пациентите си да плащат под принуда за избор на екип. От днес на интернет страницата на МЗ за обществено обсъждане е публикуван проектът на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата.

С промените се въвежда изискването избирането на лекар/екип от пациента да става само след като той вече е хоспитализиран по клинична пътека и му е определен лекуващ лекар или екип. С цел гарантирането това право на пациента в практиката, в заявлението за „избор на лекар/екип“, се въвежда нова рубрика. Тя ще се попълва от лечебното заведение и в нея ще се вписва лекуващия лекар/екип, определен при хоспитализацията на пациента. По този начин се предотвратява възможността пациентите да бъдат принуждавани да извършват задължително избор на лекар/екип.

С промените в Наредбата, допълнително поисканите услуги, свързани с битовите и организационни условия в болниците, се изброяват изчерпателно. Това се налага, след като в резултат на направен анализ на утвърдените от лечебни заведения за болнична помощ ценоразписи, са установени разнообразни практики, които в някои случаи включват и недопустими за заплащане „допълнителни услуги“. В Наредбата услугите вече са конкретизирани по вид, като е оставена възможността болниците да ги остойностяват самостоятелно на пазарен принцип.

С промените е изрично разписано, че не се допуска заплащане за придружаване на болни деца. В кръга на възможните услуги, за които се заплаща, е включено придружаването на болен над 18 години, но само при условие, че за придружителя е осигурено легло.

В допълнително поисканите услуги, свързани с оказването на медицинска помощ, в нормативния акт се въвежда понятието „консултация/консултативен преглед от лекар във връзка с предстоящото болнично лечение на пациента, за което той е насочен за хоспитализация“. Тази консултация може да се извършва само преди хоспитализирането на пациента по съответната клинична пътека, а не след като той вече е приет за болнично лечение. Цената за консултацията/консултативния преглед се определя от лечебното заведение, като се допуска възможност за диференциация в цената според заеманата длъжност на лекаря, в т.ч. академичната длъжност, трудовия стаж и научната степен.

В резултат на направените промени се създават условия пациентите да имат по-голяма яснота за възможностите да ползват допълнително поискани услуги. В същото време се премахват условията, които позволяваха на болниците да включват в ценоразписите си недопустими за заплащане „допълнителни услуги“.

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -