събота, 24 февруари, 2024
- Реклама -
НачалоЗаболявания и лечениеХимиотерапия подготвя тумора на белия дроб за операция

Химиотерапия подготвя тумора на белия дроб за операция

Понякога при болни от рак на белия дроб се прилага химиотерапия преди самата операция. За това може да има различни основания, казва доц. Георги Калайджиев от Онкологията в София. Прилагането на химиотерапия преди оперативно лечение при пациенти с операбилен или потенциално операбилен рак на белия дроб се прави поради следните съображения:

  • намаляване обема на тумора, което може да облекчи хирургичната резекция или да намали обема на тази резекция. Например вместо отстраняване на целия бял дроб (пулмонектомия) да стане възможно отстраняването само на част от него заедно с тумора (лобектомия);
  • унищожаване на съществуващите микрометастази;
  • по-добра поносимост на цялостното лечение.

Този вид химиотерапия освен предоперативна се нарича още неоадювантна или индуктивна. Състои се от провеждането на 3-4 курса стандартна химиотерапия за рак на белия дроб, съдържаща платинов препарат. Тези курсове се провеждат за около три месеца.

Кога химиотерапията не е подходяща

Контрааргументите за провеждането на предоперативна химиотерапия са следните:

  • отлагане във времето на една потенциално радикална (завършваща с излекуване) белодробна операция;
  • химиотерапията може да протече със сериозни странични ефекти;
  • при между 5 и 10% от пациентите туморът прогресира в хода на химиотерапията и от операбилен може да се превърне в неоперабилен.

Решението за поведение при всеки пациент с белодробен рак се взема от голям екип от професионалисти – гръден хирург, химиотерапевт, лъчетерапевт, образен диагностик, пулмолог, анестезиолог и др. Те съвместно преценяват баланса вреда/полза от потенциално възможните лечебни методи. В резултат се изгражда схема за лечение, която в определени ситуации може да включва и неоадювантна химиотерапия.

Кои пациенти печелят от предоперативната химиотерапия

В съвременната онкология решенията се базират на наличната доказателственост (т.нар. evidence based medicine). Тази доказателственост се променя във времето в зависимост от публикуваните резултати от нови и нови международни проучвания за ползата от определен вид лечебна схема.

Към момента съществуващата доказателственост показва, че полза от предоперативна химиотерапия може да имат определени пациенти в ІІ Б и ІІІ А стадий на заболяването. Това се приема като един от напредничавите и ефективни подходи при лечението на белодробния карцином. Кога се препоръчва прилагането й, е въпрос на задълбочена професионална експертиза и по-подробен отговор може да бъде потърсен от съответния специалист.

Свързани теми: Ракът на белия дроб настъпва без симптоми

Болести на белия дроб забавят работата на мозъка

СНИМКА: АРХИВ

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -