четвъртък, 18 юли, 2024
- Реклама -
НачалоНовиниНов център за онкоболни стартира в Александровска

Нов център за онкоболни стартира в Александровска

В Александровска днес бе открит новоизграденият Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания. Той е създаден по проект, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България на обща стойност 19 192 644,73 лв. По него от януари 2011 г. до декември 2015 г. в университетската болница са пуснати в експлоатация 36 апарата за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания.

Център за онкологични заболявания
Център за онкологични заболявания

Ново оборудване получиха операционните блокове на клиниките по урология и по хирургия, клиниките по кардиология, нефрология, неврология, ендокринология, клинична патология, образна диагностика, пропедевтика на вътрешните болести и КАИЛ. То отговаря на всички изисквания за ефективност на диагностичния и терапевтичния процес, както и на условията за безопасност на пациентите и на експертите, работещи с него.

Част от получените апарати са уникални по функции и значение за страната: 3Tesla магнитнорезонансна уредба, дигитална мамографска системас томосинтеза, портативна безжична гама-камера за интраоперативна детекция на сентинелни лимфни възли при карцином на гърдата, електрохимична система за лечение на първични и вторични злокачествени новообразования на черния дроб, многофункционална електрохирургична платформа за онкологична диагностика и хирургия, дигитална ендоскопска видеосистема за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб, конфокална ендоскопска апаратура за ранна онкологична диагностика на гастроинтестиналния тракт и др.

Всяка година през Александровска преминават 150 000 пациенти, от които 35 000 се хоспитализират. От тях 7.8% са с диагноза рак. За тях вече има условия за подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до лечение на пациентите с онкологични заболявания.

С въвеждането на многофункционални, миниинвазивни, автоматизирани системи от най-висок клас, с модернизацията на болничната база, наличието на Център за позитронна-емисионна томография с компютърна томография (PET/CT) и на циклотронен комплекс за производство на изотопи, УМБАЛ „Александровска” се превръща в най-високотехнологичната университетска многопрофилна болница в Западна България. Комфортната болнична среда, адекватната и качествена медицинска помощ ще повишат сигурността на пациентите и ще окажат положителен ефект и върху икономическите показатели на болницата.

 

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -