вторник, 21 май, 2024
- Реклама -
НачалоЗдравна политикаЗаконопроект за лекарствата пречел на стопанската инициатива

Законопроект за лекарствата пречел на стопанската инициатива

Законопроектът за лекарствата, внесен от народния представител д-р Ваньо Шарков, Иван Костов и група депутати от Синята коалиция (ЗИД 254-01-74) нарушава стопанската инициатива, заявяват от Асоциацията на собствениците на аптеки. Затова нейният Управителен съвет  категорично се противопоставя на приемането на подобни регулации в производството, търговията на едро и дребно с лекарствени продукти.

Ето какво още са казва в становището на асоциацията:

„В мотивите на вносителя е записано, че „на този пазар са се позиционирали монополисти и дружества, договарящи помежу си картелни споразумения с цел манипулиране на цените на лекарствата“. Сериозно обвинение, което не почива на реални данни за пазарните дялове на производителите, търговците на едро и търговците на дребно с лекарствени прдукти.

Нещо повече, неколкократно се изнасяха данни от единствената меродавна агенция за продажбите в сектора -IMS Health, които категорично показват, че монополисти на пазара няма нито в производството, нито в дистрибуцията, нито в търговията на дребно с лекарства. В секторните анализи на КЗК няма подобни изводи. Няма решения и становища, свързани с монополи и картелни споразумения в сектора. Така че за нас е изненада откъде вносителите черпят подобна информация, с която мотивират антипазарните и антисоциалните си искания.

Асоциация на собствениците на аптеки е разглеждала вертикалното и хоризонтално интегриране като нормално следствие от развитието на пазара. Ние мислим, че поставянето на знак за равенство между вертикалната интеграция и монополизма е икономически нон-сенс.

Забраната магистър-фармацевт да работи допълнително на второ работно място нарушава основното конституционно право на труд, при това необосновано. В подобна забрана личи съсловната полза, а не се вижда обществената. По-точно е обществено вредна, тъй като би предизвикала още по-голям дефицит на фармацевти, което е нейната недобре скрита цел.

Според анализи на Главна дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия подобни непазарни регулации – отстояния между аптеки, забрана за интегриране, демографски ограничения, ограничения в практикуването на фармацевтичната професия винаги са инспирирани не от държаните органи, а от съсловните организации в съответните страни по простата причина, че те са съсловно необходими, но не и обществото, защото го ограничават в избора на аптека и фармацевт.

Бих искал накратко да се спра на истинските цели зад желанията за забрана на хоризонталната и вертикална интеграция във фармацевтичния сектор. Тъй като съсловните организации представляват обикновено самонаети лица, имащи дребен бизнес, основните им цели са:

– недопускане на други на пазара, освен фармацевти;

– премахване на конкуренцията между самите фармацевти чрез ограничения на откриването на аптеки в близост до съществуващи аптеки, фиксиране на цени, преследване на конкурентите чрез задължително спазване на правила и етични норми, написани от съсловната организация и местни колегии, в които на практика преки конкуренти контролират своите конкуренти и др.

– при либерален пазар целите на съсловните организации са основно в регулации, намаляващи пазарната сила на конкурентите им

Основната цел на съсловните организации с ограничаване на интегрирането на участниците във фармацевтичният пазар е НАМАЛЯВАНЕ НА ПАЗАРНАТА СИЛА НА КОНКУРЕНТИТЕ НА СЪСЛОВНИЯ БИЗНЕС.

Азбучна истина е, че интегрирането на пазара се случва, защото е икономически логично и практически неизбежно – то води до икомия от мащаба.

Икономията от мащаба води до по-ниски цени за издръжка на бизнеса, а от там до ползи за потребителя –по-ниски цени, по-добри услуги, по-голямо портфолио на аптеката.Разбира се от подобно развитие на пазара, което води до по-ниски цени и до повече работа за по-добрите води до исканията за липса на промяна и на конкуренция с един модерен и ефективен бизнес.

Конкуренцията между икономически интегрирани структури според ГД „Конкуренция“ на ЕК води до пренасяне на конкуренцията по веригата от тъговец на дребно през дистрибутор до производител и така оказва пазарен натиск за още по-голямо намаляване на цената.

Казано с други думи, забраната на икономическото интегриране е в противоречие с политиката на правителството за намаляване на цените на лекарствата, защото ще доведе до покачването им.

Забраната на интегрирането между участниците във фармацевтичният бизнес е и невъзможно, защото това ще лиши производителите и представителствата на големи фармацевтични компании в България от възможността да продават собствените си продукти, защото почти всички са регистрирани и като търговци на едро и по този начин ще наруши договора за ЕС в частта му за свободно движение на стоки и капитали.

Изискването да се предоставя актуален списък на собствениците на компаниите е особено комично когато се касае за акционерни дружества, листвани на различни фондови борси, чиито акции всеки ден сменят собствениците си.“

СНИМКА: БОЛЕНЗДРАВ

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -