събота, 13 април, 2024
- Реклама -
НачалоЗдравна политикаЗабраната за пушене вече ще включва и наргиле

Забраната за пушене вече ще включва и наргиле

Забраната за пушене става още по-строга с предлаганите от Министерство на здравеопазването промени в Закона за здравето. Тя вече включва не само дименето със цигари и пури, но и използването на наргилета (водна лула).

Експертите се аргументират с това, че при вдишването от наргиле се приемат токсични вещества, които се срещат и в стандартните цигари. При наргилето въглените, чрез които се разпалва сместа, засилват вредите за здравето.

Горенето при наргилето е съпроводено с отделяне на въглероден диоксид, въглероден моноксид (при непълно изгаряне), азотен диоксид, серен диоксид и твърди частици. Това се казва в доклада на министър Кирил Нанев, с който се мотивират готвените промени.

Пушенето на наргиле е свързано с увреждане на дихателната система, сърдечносъдовата система, устната кухина и зъбите. Вдишването на въглероден моноксид води до припадъци и при някои пушачи поради острата интоксикация – до намаляване на преноса на кислород от кръвта в клетките, повишено кръвно налягане и увеличаване обема на сърцето. При хроничните пушачи на наргиле по-често се развива обструктивна белодробна болест и периодонтит (възпаление на венците със загуба на зъбите).

Търговски обекти, които не спазват забраната, може да бъдат затваряни – това е описано в чл. 38.

Пушачите вече няма да се крият от студа в „шатри“

С промените в Закона за здравето ще се нарюши уюта на пушачите и на собствениците на заведения, които заобикаляха забраната, ограждайки масите на тротоара с мобилни конструкции. Това се дължи на произволно тълкуване на термина закрито място и вече няма да е позволено. Новата дефиниция на „закрито обществено място“ е следната: Според закона под този термин ще се има предвид всяко пространство, покрито с покрив и оградено с най-малко три стени/страни, независимо от наличието на отваряеми прозорци или други отвори, без оглед на материала, използван за покрива, стените/страните и без оглед на това дали конструкцията е постоянна или временна.

Полиция и инспекцията по труда се включват в проверките

Друга цел на промените е в редиците на проверяващите да се включат и нови проверяващи. Само така контролът ще стане по-ефективен.  В новия чл. 232 се разширява кръгът на контролните органи, които да установяват самостоятелно нарушенията на забраната за пушене. Освен държавните здравни инспектори от регионалните здравни инспекции в проверките ще участват също от инспекцията по труда, контролните органи на областните дирекции по безопасност на храните, полицейските органи и лица, определени от кметовете на общините.

Глоба до 1500 лв. за нарушаване на правата на пациентите

Нови, по-строги глоби и санкции за тези, които нарушават правата на пациентите, са заложени в промените на Закона за здравето. Част от текстовете гласят:

„Който наруши правата на пациент, регламентирани в Закона за здравето и
нормативните актове по прилагането му, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв. при първо нарушение. При повторно нарушение лекарят може да бъде глобен с от 500 до 1500 лв.

В случай, че нарушението е извършено от лечебно заведение, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.“

Финансовите санкции са три пъти по-големи в сравнение със сегашните. Идеята е медицинските специалисти да бъдат  по-стриктни в спазване правата на пациентите. Направеното предложение е продиктувано от съществуващата празнота в закона и оставането извън обхвата на санкционна норма на всички физически лица, които чрез действие и/или бездействие нарушават правата на пациента.

Създава се регистър на пациентите с психични заболявания

Допълва се и член 147 а, касаещ пациентите с психични заболявания Националният център по обществено здраве и анализи създава и поддържа Национален регистър на пациентите с психични заболявания в Република България, преминали на лечение през лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ, центрове за психично здраве, психиатрични клиники или отделения на лечебни заведения за болнична помощ и/или в лечебни заведения за специализирана психиатрична извънболнична помощ. Националният регистър на пациентите с психични заболявания се създава и поддържа като електронна база данни с цел системно събиране, съхранение, анализ и интерпретация на данни за пациентите с психични заболявания в Република България и има служебен характер.

Регламентира се работата на здравните медиатори

Със законопроекта се предлага регламентиране на дейността на здравните медиатори.
Понятието „здравен медиатор“ се въвежда за първи път с приетата от Министерския съвет Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства (2005 – 2015 г.). Позицията на здравния медиатор е залегнала и в частта „Здравеопазване“ на Националната стратегия за интегриране на ромите (2012 – 2020), приета от Народното събрание.

Общественото обсъждане на промените в Закона за здравето ще продължи до 5 септември 2018 г. Адрес за изпращане на становища и предложения: hgetova@mh.government.bg

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -