четвъртък, 30 май, 2024
- Реклама -
НачалоЗдравна политикаВлизаме в болница за рехабилитация по три клинични пътеки

Влизаме в болница за рехабилитация по три клинични пътеки

Новите правила за работа, по които болниците сключват договор с НЗОК от 1 април, пораждат доста въпроси за рехабилитация. В касата са постъпили многобройни запитвания не само от  лечебни заведения, но и от граждани, коитоимат нужда от такова лечение. Ето и поясненията от НЗОК:

Приемът на пациенти се извършва, съгласно диагностично-лечебните алгоритми, по клинични пътеки № 262 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на централна нервна система“, № 263 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система“ и № 265 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат“.

Приемът на пациенти се осъществява след активно лечение в лечебно заведение за болнична помощ на заболявания на опорно-двигателния апарат за новооткрито или усложнено основно заболяване, с изразен функционален дефицит поради намален обем на движение на големите стави и наличие на контрактури,  затруднена локомоция, ограничени ДЕЖ и автономност, развитие на следтравмени усложнения (рефлексна симпатикусова дистрофия и др.),  изразен неврологичен дефицит – изразени парези/парализи в долните крайници,  както и претърпели големи и много големи оперативни интервенции на гръбнак, таз и долен крайник и много големи процедури на горен крайник, болни след алопластика, пострадали с политравма и такива с първични или ятрогенни увреди на периферната нервна система от ортопедично-травматологичен произход.

За целта на пациента трябва да бъде издадено  „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторна процедура” – бл.МЗ-НЗОК №7“ от болницата, която го дехоспитализира или от общопрактикуващия му лекар – на основание препоръка в епикризата, издадена при дехоспитализацията на пациента.

Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат може да бъде извършена в лечебни заведения за рехабилитация по посочените КП (№262, №263 и №265) и в случаите, при които не е налице достатъчен терапевтичен ефект от провежданата рехабилитация в извънболничната помощ. За целта лекарят специалист по физикална и рехабилитационна медицина, провел рехабилитацията в извънболничната помощ, издава „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторна процедура” – бл.МЗ-НЗОК №7“.

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -