четвъртък, 18 юли, 2024
- Реклама -
НачалоЗдравна политикаКак да ползваме безплатно лекар по време на отпуска у нас и...

Как да ползваме безплатно лекар по време на отпуска у нас и в чужбина

В сезона на летните отпуски и почивки от здравната каса напомнят на здравноосигурените да не забравят здравноосигурителната си книжка, когато заминават на почивка. С нея, ако се наложи, ще получите медицинска помощ по линия на НЗОК. За целта може да се обърнете към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие, като му представите здравноосигурителната си книжка. НЗОК заплаща на общопрактикуващите лекари за инцидентно оказана медицинска помощ на лица, които не фигурират в пациентските им листи. Ако в лечебното заведение, където търсите инцидентна медицинска помощ по време на почивка и ваканция, поискат да заплатите, трябва да изискате от лекаря финансов документ за платените суми.

При необходимост от спешна и неотложна помощ

Ако се наложи да ползвате спешна или неотложна медицинска помощ, обърнете се към центровете за спешна помощ на мястото, където пребивавате. Оказаната Ви услуга не се заплаща.

Ако сте хронично болен

За улеснение на здравноосигурените граждани рецептите, с които са предписани лекарствени продукти за остри и хронични заболявания, лекарствени продукти с протоколи IВ и IС, както и рецептите за медицински изделия и диетични храни се изпълняват в аптеки, работещи по договор с НЗОК на територията на цялата страна. Изключение правят лекарствата по протокол 1А и лекарствените продукти, съдържащи наркотични и упойващи вещества. Тези рецепти може да се изпълняват само в аптеки, сключили договор с районна здравноосигурителна каса, намираща се на територията, на която е направен избор на личен лекар.

Стегнете аптечката преди почивка в чужбина

Ако се наложи да ползвате стоматологични услуги

Може да посетите всеки зъболекар, който е сключил договор за работа с НЗОК, за да получите необходимата Ви първична дентална помощ. За целта трябва да предоставите своята здравноосигурителна книжка, в която зъболекарят да впише извършените от него дейности.

Пакетът от дентални дейности за лица до 18-годишна възраст включва:

• Един обстоен преглед на зъбите със снемане на зъбен статус (доплаща се 1.80 лв.);
• Пломба с амалгама или химичен композит (не се доплаща);
• Вадене на временен зъб с упойка (не се доплаща);
• Вадене на постоянен зъб с упойка (не се доплаща);
• Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб (доплаща се 4.70 лв.);
• Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб (доплаща се 12.30 лв.).

Пакетът от дентални дейности за лица над 18-годишна възраст включва:

• Един обстоен преглед на зъбите със снемане на зъбен статус (доплаща се 1.80 лв.);
• Пломба с амалгама или химичен композит ( доплаща се 4.00 лв.);
• Вадене на зъб с упойка (доплаща се 4.00 лв.).

Ако се налага да постъпите в болница

Може да се обърнете директно към най-близката болница, където ще Ви прегледат и ще Ви издадат направление за постъпване в болницата по необходимата клинична пътека. Заплащате само потребителска такса от 5.80 лв. за всеки ден болнично лечение, но за не повече от 10 дни в годината.

Ако сте приет в болница по клинична пътека, в която е включено скъпо струващо медицинско изделие или консуматив, което не се заплаща или се заплаща частично от касата, то това обстоятелство изрично е записано в текста на клиничната пътека. (Клиничните пътеки са публикувани на официалната интернет страница на НЗОК, линк НРД, подлинк НРД 2015, рубрика НРД 2015 за медицински дейности, в Приложение №16.)

Ако Ви се налага да пребивавате в друг здравен район (на територията на друга РЗОК в страната) за срок от един до пет месеца, трябва да направите временен избор на общопрактикуващ лекар. За целта попълвате регистрационен формуляр за временен избор, който може да се „изтегли“ от сайта на НЗОК, меню „Вие питате“, или да се закупи от книжарница за медицинска документация. Формулярът се попълва от лекаря, който ще Ви обслужва за периода на пребиваването Ви на новото място.

При извършване на временен избор Вие се ползвате с всичките си права по реда на Закона за здравното осигуряване и на Националния рамков договор 2015. Добре е да знаете, че временно избраният общопрактикуващ лекар е длъжен да Ви оказва медицинска помощ от датата, на която е осъществен изборът. Вие сте включен в пациентската му листа също от тази дата.

Избраният лекар може да извършва прегледи, да издава направления за консултация с лекар специалист, да издава направления за изследвания или за хоспитализация и да Ви изписва лекарства. Ако получавате лекарства за хронично заболяване по линия на НЗОК, трябва да заверите рецептурната си книжка в съответната районна здравноосигурителна каса (РЗОК) по местоприбиваване. При изтичане на срока на временния избор автоматично се възстановява постоянният Ви избор на личен лекар.

Ако не сте доволни от получената медицинска помощ или Ви е отказана такава, или се съмнявате в законността на исканата сума за оказана медицинска дейност
При нарушаване на правата Ви, като здравноосигурен, при получаване на медицинска помощ от лекари в извънболничната помощ или от лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, имате право да подадете писмена жалба до НЗОК – 1407 София, ул. „Кричим“ № 1. За изясняване на фактите, изложени в жалбата, се назначава проверка по документи на изпълнителя на медицинска помощ или на лечебното заведение, като задължително ще бъдете уведомен за резултатите от проверката.

Ако почивката Ви е свързана с пътуване в друга държава членка на Европейския съюз
Трябва предварително да си извадите европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или Временно удостоверение, което замества ЕЗОК.

• ЕЗОК се издава в срок от 15 дни – тук може да намерите подробности къде и как се получава картата;
• Временно удостоверение се издава от РЗОК, в срок до 2 дена.

Тези документи не са задължителни, те са препоръчителни, но ни осигуряват безплатен достъп до спешна и неотложна помощ в страните от ЕС, в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Задължително условие при тяхното издаване е изрядният Ви здравноосигурителен статус.

При нужда, ще трябва да потърсите лекар или болница, които имат договор с местен здравен фонд. Ще имате право безплатно само на спешна и неотложна медицинска помощ – докъде се простира тя и в какъв точно размер, преценява лекуващият лекар. Единственото условие е оказаната помощ да се покрива от пакета дейности, поети от съответната каса. В някои държави може да се наложи да си доплатите, ако там е въведен официален копеймънд или има потребителска такса.

Разходите Ви се покриват от нашата здравна каса, която превежда на чуждия фонд парите за лечението и то – по цени на чуждестранния фонд.

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -