петък, 23 февруари, 2024
- Реклама -
НачалоЗдравна политика16 млн. лв. европари за специализации на лекари

16 млн. лв. европари за специализации на лекари

От днес започва втората фаза за набиране на заявления от лекари-специализанти, кандидатстващи за финансиране по проект „Нови възможности за лекарите в България“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз като МЗ е бенефициент по проекта.

Осигурените средства са в размер на 16 млн. лв. като с тях ще се покриват разходите за специализации на 1000 млади лекари.

Срокът за подаване на заявления за кандидатстване за финансиране по проекта е до 07.06.2013 г. или до изчерпване на местата за финансиране. Подаваните заявления ще бъдат класирани на четири етапа, като резултатите ще бъдат обявени на 12.03.2013г., 23.04.2013г., 31.05.2013г. и на 10.06.2013г. Класиралите се лекари ще имат възможността да специализират безплатно в рамките на 15 месеца като ще получават и по две минимални работни заплати. По линия на проекта ще се заплащат разходите за практическо и теоретично обучение в размер на 180 лв., медицинско облекло и обувки, както и комплекти учебна медицинска литература.

По време на първата фаза на кандидатстване бяха подадени 288 заявления на лекари-специализанти. От тях одобрение получиха 197, а 33 кандидати ще бъдат класирани служебно след приемане на изменение и допълнение на Наредба № 34 от 29 декември 2006 г.

Повече информация за проекта и образци на необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени тук. Документите следва да бъдат подадени лично или по пощата на адрес: гр. София 1000, пл. „Св. Неделя“ № 5, Министерство на здравеопазването, проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България“. Резултатите от класирането ще бъдат публикувани на интернет страницата на МЗ в рубрика „Съобщения“ и в рубриката с информация за проекта.

СНИМКА: ТК

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -