Влизаме в болница за рехабилитация по три клинични пътеки

Новите правила за работа, по които болниците сключват договор с НЗОК от 1 април, пораждат доста въпроси за рехабилитация. В касата са постъпили многобройни запитвания не само от  лечебни заведения, но и от граждани, коитоимат нужда от такова лечение. Ето и поясненията от НЗОК: Приемът на пациенти се извършва, съгласно диагностично-лечебните алгоритми, по клинични пътеки № 262 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на централна нервна система“, № 263 „Физикална терапия и рехабилитация ...
Още
Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 3.3]