Как се лекува рак с брахитерапия?

Модерното лъчелечение е основен онкологичен метод за лечение на рака, в много случаи алтернатива на хирургичното. То има две направления: външно (перкутанно) и вътрешно (брахитерапия), обяснява д-р Камен Недев от специализираната болница по онкология в София. Йонизиращите лъчения увреждат способността на раковите клетки да се делят и целят пълното унищожение на тумора. Перкутанното лъчелечение се осъществява през кожата, отвън навътре, на линейни ускорители, апарати за телегаматерапия и рентгент...
Още
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
[Общо: 4    Средно: 2.5/5]