петък, 12 юли, 2024
- Реклама -
НачалоПрофилактикаБезплатен санаториум, осигурен от НОИ

Безплатен санаториум, осигурен от НОИ

Всички работещи и здравноосигурени лица могат да се възползват от безплатните санаториуми, които НОИ осигурява. Програмата за профилактика и рехабилитация за 2018 г. започна официално на 23 март. За нейната финансова реализация са предвидени 20 103 061 лв.

Парите трябва да стигнат за около 47 000 души. Те ще могат да ползват парични помощи за профилактика и рехабилитация.

Ето за какво плаща НОИ

Програмата е с продължителност 10 дни. НОИ поема цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 7 лв. за всеки ден от престоя. Всеки здравноосигурен има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече са подписани договорите с 18 юридически лица за общо 49 заведения, изпълнители на програмата.

Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Права имат и хората с инвалидна пенсия

Право да ползват програмата имат и хора, които получават лична пенсия за инвалидност.

Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Подробностите за условията за ползване на програмата, изпълнителите на дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика и рехабилитация, ще намерите в менюто „Обезщетения”, подменю „Профилактика и рехабилитация” на интернет страницата на НОИ.

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -