вторник, 27 февруари, 2024
- Реклама -
НачалоИзследванияПрецизна диагностика на разсейки на тумори в Александровска

Прецизна диагностика на разсейки на тумори в Александровска

Супермодерен томограф – РЕТ скенер, който може да диагностицира дори разсейки на тумори с големина 1-2 мм, работи в Александровската болница. Прецизната диагностика подобрява шансовете за оцеляване на онкоболните и позволява назначаването на адекватна терапия.

От 05 юли 2011 г. в Клиниката по нуклеарна медицина на Александровска започна редовна доставка на изотоп 18F-FDG за PET скенера на болницата. Това е втория Център за позитронна-емисионна томография в страната след открития такъв във Варна преди две години.

PET/CT е най-съвременния хибриден метод за функционална и морфологична образна диагностика предимно на онкологични заболявания. Най-често се прилага за определяне разпространението на злокачествения процес /стадия/ и определяне на лечебния подход, за откриване на първичното огнище при доказано метастазирали тумори, за проследяване ефекта от лечението и прогнозата при болния.

Изследвания с PET/CT скенера на УМБАЛ „Александровска“ ще се извършват всяка седмица във вторник, сряда и четвъртък. PET/CT не е скринингов метод и не е еднозначно ефективен при всички онкологични заболявания. Това налага показанията за изследването да бъдат стриктно прецизирани веднъж от изпращащия лекар (специалист или ОПЛ) и втори път – от специалистите в Центъра.

За плануване на изследването са необходими: направление /бланка №119/ (зелен талон), етапна епикриза на пациента, резултати от всички направени до момента изследвания и данни за проведена терапия на заболяването.

Допълнителна информация и записване:

тел. 02/9230 561, 02/9230 582

* След записване за изследване, следва преглед на пациента от специалист в Центъра. Необходимо е пациентите да потвърдят идването си 1 ден преди изследването, което е скъпо и от него могат да се възползват други нуждаещи се пациенти.

* Необходими условия за изследване на пациента – минимум 20 дни след последния курс химиотерапия, 3 месеца след лъчелечение и 2 месеца след хирургична интервенция. За получаване на високо качество на получените хибридни образи (по-висока точност на диагностиката) е необходимо болният да е гладувал поне 6 часа преди изследването, да е поел само вода, да не употребява кофеинови напитки и да ограничи физическата активност. При приемане на рентгенов контраст през устата (както най-често се налага) е необходимо да носи 1 ампула Урографин, която се разтваря в 1л вода преди изследването, както и 1 надписан СD диск (за запис на изследването). Болният трябва да си е изследвал нивото на кръвната захар 1 ден преди провеждане на процедурата, а при необходимост за провеждане на изследване с венозно въвеждане на контрастна материя – и нивото на креатинина и тиреотропния хормон (ако страда от тиреотоксикоза). За диабетици подготовката е специална и ще бъде разяснена при записването. Необходимо е пациентът да информира лекаря ако страда от алергии, бъбречна недостатъчност, клаустрофобия, да уточни дали има придружаващи заболявания и какви медикаменти приема в момента.

СНИМКА: БОЛЕНЗДРАВ

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -