петък, 31 март, 2023
- Реклама -
НачалоБългарите живеят в стрес и тревоги, а това е риск за инсулт
Array

Българите живеят в стрес и тревоги, а това е риск за инсулт

Доц. Бойко Стаменов работи в Катедра по неврология и неврохирургия на МУ Плевен, Катедра Кинезитерапия и рехабилитация на НСА София, експерт е на НЗОК, магистър по право и здравен мениджмънт. Дългогодишен член на Специализирания научен съвет по неврология и психиатрия на ВАК,  широкопрофилен клиницист невролог. 

Доц. Стаменов, българите продължават да умират от инсулт и по този показател държим твърдо първото място в Европа. Кои според вас се крият причините?

Икономически държавата ни е на едно от последните места в ЕС. Съответно ресурсите отделяни за медицина и здравеопазване са едни от най-малките. Необходимо е сериозно финансиране на профилактика, лечение и рехабилитация на широко разпространените мозъчно-съдови болести. На практика малкото отделяни средства се пренасочват предимно към редки болести, където ефектът е видим и значим за тези пациенти и техните близки.

Бурното развитие на частния сектор в болничното здравеопазване доведе до изпреварващо развитие на области на медицината с бърза и висока възвръщаемост на паричните вложения. Лечението и профилактиката на инсулта не е такава област. Частните медицински заведения привлякоха голяма част от медицинския персонал. Икономически изгодното лечение на платежоспособни пациенти и по-леко болни, при които няма преразходи, се съсредоточи в частните болници.

Неплатежоспособните, спешно и тежко болните и неосигурените се лекуват в държавните болници. Този дисбаланс предизвика изоставане в лечението на тежките случаи, в т.ч. на инсултите. Още нещо: квалифицирани медицински специалисти не достигат, сестрите и обслужващият персонал са недостатъчни, а това влошава качеството на медицинските грижи, които са от особено значение за изхода от лечението на инсулта.

Има ли хора, които са по-предразположени към мозъчен инсулт?

Българинът е чувствителен и емоционален, аналогично на други южни народи. Но за разлика от тях не отреагира емоциите си. Заедно с обективните трудности на съвременния живот това е източник на постоянно психическо напрежение и тревожност. Хората с висока тревожност, невротичност, хипохондрия, екстровертност имат двойно по-висок риск от инсулт. Големи проучвания показват, че тревожността покачва риска за инсулт, хипертония и хронична исхемична болест на сърцето.

Самостоятелен проблем е депресията. Според скорошен мета-анализ депресията покачва значимо риска от инсулт. От друга страна инсултът покачва риска от нарушения на настроението и най-вече депресия (слединсултна депресия). На свой ред тя увеличава 2-2.5 пъти риска от усложнения, повишава и риска за смърт и значимо влошава качеството на живот на болните.

Каква е отговорността на самия пациент за собственото му здраве?

Личната отговорност в момента е водеща. Тя включва и отговорност към себе си, близките и обществото. Това е така, защото инвалидизацията след инсулт се отразява не само на един човек. Ако аз не се грижа за себе си и рискувам да натоваря близките и обществото, защо те да се грижат за мен? Инсултът е тежък проблем, силно натоварващ семейството и обществото. Редно е хората да си дадат сметка за това. Защото безотговорното поведение води точно в тази посока – сериозно, продължително заболяване със сериозни дългосрочни последици за човека, семейството и обществото.

Ясна е връзката между недобре контролираната артериална хипертония, ритъмните нарушения и мозъчно-съдовите заболявания, в частност – мозъчния инсулт. Какво трябва да правят хора, които вече имат тези здравни проблеми, за да не стигат до инсулт?

Ето, това е нещото, което е много достъпно и се прави лесно, а има много голям ефект. Самоконтрол на артериалното налягане с адекватен апарат. Препоръчвам да се използва апарат, който сигнализира за ритъмни нарушения на сърдечната дейност. Когато човек разчете такъв сигнал, измервайки налягането си, той незабавно ще потърси консултация и лекарска помощ, а това му спестява тежките, инвалидизиращи последици на мозъчният инсулт. Като добър пример ще посоча AFIB технологията, вградена в апаратите за измерване на кръвното налягане в дома, с помощта на която се осъществява ранно откриване на предсърдното мъждене. Тази аритмия е сред най-честите причини за мозъчен инсулт. Апаратите са достъпни и у нас. Хората трябва да се възползват от съществуващата възможност.

Ина Димитрова

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -