вторник, 27 февруари, 2024
- Реклама -
НачалоЗдравна политикаОмбудсманът обяви: Изборът на екип в болница е незаконен

Омбудсманът обяви: Изборът на екип в болница е незаконен

Таксата за избор на екип в болниците противоречи на закона. Това написа омбудсманът Константин Пенчев в писмо до министър-председателя Бойко Борисов. Становището  му е изготвено след постъпили  жалби на граждани във връзка с наредбата за достъп до медицинска помощ. Тя дава възможност здравноосигурените да изберат срещу заплащане лекар или екип от медицински специалисти за операция или манипулация, която по принцип се плаща от здравната каса.

Аргументите на здравния министър Стефан Константинов бяха, че така ще се сложи край на плащането под масата. Сложен бе и таван за избора на екип от 900 лв.

В писмото си до министър-председателя омбудсманът пише: „В Закона за здравето и в Закона за здравното осигуряване не се предвижда условие или ред за избор на лекар или екип срещу заплащане при хоспитализиране по клинична пътека на здравноосигурено лице и предвид чл. 12 от Закона за нормативните актове, няма законово основание за подобна детайлизирана уредба в подзаконов нормативен акт. В този смисъл разпоредбите на чл. 25-30 от Наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ отиват отвъд делегацията, дадена от законодателя“. Константин Пенчев посочва още, че не намира за основателно да се въвежда подобен платен избор. Лицето е здравноосигурено, всички дейности по клиничната пътека се заплащат на заведението за болнична помощ от НЗОК или РЗОК. Клиничните пътеки и дейностите по тях, заплащани от НЗОК, съдържат изисквания относно необходимите специалисти за тяхното изпълнение. За да може да сключи договор със здравната каса за дадена клинична пътека, заведението за болнична помощ трябва да разполага със съответните специалисти, необходими за извършване на дейностите по пътеката. „Не е оправдано да се заплаща от здравноосигурено лице сума до 500 лв. (респ. до 900 лв.) за избор на лекар или екип при положение, че манипулацията се заплаща от НЗОК/РЗОК и съответните специалисти имат договорни отношения с болничното заведение, т.е. получават възнаграждение за труда си“ – категоричен е омбудсманът.

Той цитира чл. 2, ал. 3 от наредбата, в който е предвидено, че здравноосигурените лица имат право на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ, които се заплащат. „Изборът на лекар или екип за извършване на манипулация обаче не е допълнителна услуга, свързана с оказването на медицинска помощ, а услуга, с която по същество се оказва медицинска помощ.По този начин на практика се заплаща два пъти за достъпа до медицинска помощ и извършването на дадена манипулация или интервенция – веднъж чрез НЗОК/РЗОК по клиничната пътека и втори път от здравноосигуреното лице чрез т. нар. допълнителна услуга избор на лекар или екип“ – пише омбудсманът и препоръчва на министър-председателя да предприеме необходимите действия в рамките на неговите правомощия, за да бъде съобразена наредбата с реда и условията за достъп до медицинска помощ, предвидени в Закона за здравето и в Закона за здравното осигуряване, както и с Конституцията.

ИЗТОЧНИК: ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -