неделя, 1 октомври, 2023
- Реклама -
НачалоЗдравна политикаОграничават употребата на лекарство за множествена склероза

Ограничават употребата на лекарство за множествена склероза

Употребата на лекарство за множествена склероза – Lemtrada, следва да се ограничи при възрастни с рецидивираща ремитираща множествена склероза. Препоръката е на Комитета за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност към EMA (PRAC). Причина са съобщенията за редки, но сериозни странични ефекти, в т. ч. смърт, от имунно медиирани състояния. В тези случаи се получава така, че защитната система на
организма, не работи правилно. При други пациенти пък са наблюдават сериозни нарушения засягащи сърцето и кръвообращението; сериозно кървене, включително мозъчен инсулт. Имунномедиираните състояния могат да се появят много месеци след лечението с Lemtrada, докато сериозните заболявания на сърцето, циркулацията и кървенето могат да се
развият в рамките на няколко дни след прилагането на препарата.

Видове диети при множествена склероза

Съобщението е публикувано на сайта на Изпълнителната агенция по лекарствата. Препоръките за ограниченията са много специфични. Засегнати са пациенти с рецидивираща ремитираща множествена склероза, които отговарят и на следните други условия:

  • при тях болестта е високоактивна, въпреки адекватното лечение с поне една модифицираща заболяването терапия;
  • заболяването им се влошава бързо и има най-малко два инвалидизиращи рецидива в
    рамките на една година;
  • наблюдават се нови огнища при образно диагностициране на мозъка.

Също така Lemtrada не трябва вече да се използва при пациенти с определени сериозни
нарушения засягащи сърцето и кръвообращението; сериозно кървене или при пациенти,
които имат автоимунни нарушения, различни от множествена склероза.

Експертите от Европейската агенция по лекарствата препоръчват също така нови мерки за ранно откриване и бързо справяне с нежелани събития, които могат да възникнат след лечение с Lemtrada. Прилагането на препарата в болница трябва да става с готовност за достъп до съоръжения за интензивни грижи и специалисти, които могат да овладеят сериозни нежелани реакции.

Пристъпите при множествена склероза зависят от имунната система

Какво представлява лекарството

 

Lemtrada е лекарство, използвано за лечение на възрастни с рецидивираща ремитираща множествена склероза, заболяване на нервите, при което имунната система на тялото действа неправилно, като унищожава защитната обвивка около нервните клетки. „Рецидивираща ремитираща“ означава, че пациентът има атаки (рецидиви) между периоди с малко или никакви симптоми (ремисии).

Лекарството се използва при пациенти с активно заболяване. Прилага се чрез инфузия (капково) във вена. Активното вещество алемтузумаб е моноклонално антитяло (вид белтък), което е проектирано да разпознава и да се прикрепя към белтък наречен CD52, който се намира върху белите кръвни клетки на имунната система (част от защитните сили на организма). Като се прикрепя към CD52 на белите кръвни клетки, алемтузумаб води до умъртвяването им и заместването им с нови, и така до намаляване на увреждащата активност на имунната система. Lemtrada е разрешена за употреба в ЕС през 2013 г. Повече информация за лекарството е достъпна на уебсайта на EMA:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/lemtrada

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -