събота, 24 февруари, 2024
- Реклама -
НачалоЗдравна политикаНационалният консултант по онкология призна: Държавата е изоставила болните с рак

Националният консултант по онкология призна: Държавата е изоставила болните с рак

Проф. Галя Куртева, национален консултант по онкология, официално пожела да бъде освободена от тази длъжност поради невъзможността да лекува по правилата на добрата медицинска практика. Тя заявява, че усилията й да се подобри медицинското обслужване на болните с рак не са довели до реален резултат въпреки многото срещи и експертни становища. 50 химиотерапевти днес лекуват 75 000 болни, което е абсурд. Ето и писмото, което проф. Куртева написа до здравния министър Таня Андреева.

ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Съгласно Заповед № РД-09-220/30.11.2012г. на Министъра на здравеопазването, в съответствие с чл.7, ал.1 от Наредба № 47/08.09.2010г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти съм определена за Национален консултант по „Медицинска Онкология/химиотерапия“.
В съответствие с легалната дефиниция на термина, „националният консултант“ осъществява експертно-съвещателни и организационно-методични функции при провеждане на държавната здравна политика от министъра на здравеопазването, включително по въпроси, свързани с организацията, качеството и оценката на отделните медицински дейности, на медицинската практика и ресурсното осигуряване на системата на здравеопазване.
Усилията ми да допринеса за подобряване на онкологичната помощ, лекарствоснабдяването, финансирането на онкологичните центрове и болници не доведе до никакъв резултат, независимо от многобройните доклади, преговори, срещи и обсъждания с отговорните институции.

Всекидневния ми сблъсък с неразбирането на „онкологията“ като държавен приоритет, липсата на активни действия, както и нежеланието на многобройните държавни структури за разбиране на проблема, част от който може да е всеки от нас, остави завинаги върху мен своя емоционален белег. Думата „онкология“ не трябва да е карма, а борба за знания, за нови технологии, за нови лечебни методи, за ново мислене, за каквото не сме готови.
Единствената ми надежда са шепата млади онколози, тръгнали по нашия път- без опита и знанията ни, но с дръзновението на младостта. За съжаление, настъпва момент, в който дори и младежкия порив угасва, възпрян от липсата на диалог и разбиране на проблема. Днес, медицинските онколози в страната са не повече от 50, лекуват 75 000 болни, а наблюдават 270 000 болни!

За мен като онколог е достатъчно да зърна благодарността в очите на моите болни, колкото и тъжна да е тяхната усмивка в безжалостната борба с болестта. За мен, като лекар и човешко същество е още по-мъчително да ставам свидетел на ежедневното пренебрежение на Държавата към собствените й поданици, в моментите, когато те най-много имат нужда от закрила. Поради това, на основание чл.10, ал.1, т.1 от Наредба № 47/08.09.2010г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти, Ви моля, да приемете и уважите настоящата ми молба за освобождаването ми от задълженията ми на Национален консултант по „Медицинска онкология/химиотерапия“, вменени ми със Заповед № РД-09-220/30.11.2012г. на Министъра на здравеопазването.

С уважение: Проф. д-р Галина Куртева, специалист по вътрешни болести и онкология, магистър „Бизнес управление“

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -