четвъртък, 20 юни, 2024
- Реклама -
НачалоЗаболявания и лечениеДиабетно стъпало - как се променят съдовете

Диабетно стъпало – как се променят съдовете

Тежестта на проблема със съдовите промени при захарен диабет може да бъде илюстрирана със статистическите данни, сочещи за това, че гангрените на крайниците и високите ампутации са 25 пъти по-чести при диабетици отколкото при недиабетици.

Основни причини за това са инфекцията, невропатията и най-вече ангиопатията у диабетици, причиняваща артериална исхемия на базата на обтурация на малки и среднокалибрени периферни артерии поради ускоряване на хода на атеросклерозата от захарната болест.

Диабетна невропатия – увреждане на малките артерии

стъпало плоскостъпие лечениеВследствие нарушения метаболизъм на въглехидрати и липиди при диабетно болните се стига до задебеляване на базалната мембрана на малките артерии, поради отлагане на глюкопротеидни субстанции.

Това води до тежки микроциркулаторни нарушения с увреждане на ендотела, агрегация на кръвните клетки, повишен вискозитет, микротромбози, отваряне на прекапилярните А-В шънтове и други. Тези промени от своя страна предизвикват рязко намаляване на нутритивния тъканен кръвоток и тъканна хипоксия.

Диабетната невропатия, нарушаваща сетивността на стъпалото и неговата статика, е причина за поява на типичните безболеви рани на ходилото, т. нар. mal perforant du piedes. Тези рани често се усложняват с мекотъканна инфекция, а не рядко и с упорит остеомиелит.

Този тип диабетно стъпало, проявяващ се с инфектирани рани на ходилото и/или остеомиелитни огнища, при запазени пулсации (проходимост) на магистралните стъпални артерии, носи определението невропатно диабетно стъпало.

Характерно за това усложнение на диабета е, че своевременното и агресивно локално лечение, включващо некректомии, дебридман и отстраняване на остеомиелитните огнища (на фона на целенасочена антибиотична и антидиабетна терапия), дава задоволителни резултати и рядко се стига до инвалидизираща ампутация.

Диабетното стъпало – профилактика и грижи

Диабетна ангиопатия

болки в кракатаДиабетната ангиопатия се проявява като ранна атеросклероза на периферните артерии плюс хиалинизация и вкалцяване на техните стени, последвани от обтурации на малките и среднокалибрените артерии на подбедрицата и стъпалото. Всичко това добавя нов елемент в клиничната картина на пациентите поради това, че настъпилото рязко влошаване на периферната артериална перфузия неизбежно причинява тежка тъканна исхемия.

Тя се проявява клинично като критична исхемия на крайника с поява па исхемична болка. В подобни случаи артериални пулсации на стъпалото не се долавят. Типичната клинична картина при такива болни включва появата па краеви гангрени (есхари) и атонични рани по върховете на пръстите и гърба на стъпалото.

Този тип диабетно стъпало носи названието невро-исхемично диабетно стъпало, което за разлика от невропатното често се усложнява е бързо напредваща по сухожилните влагалища тежка мекотъканна инфекция (влажна гангрена), заплашваща със смъртоносен сепсис и много често налагаща висока инвалидизираща ампутация. Невроисхемичното диабетно стъпало по статистически данни се установява при 25% от всички диабетици с тази патология.

Важно е да се помни, че измерването на ПАН с доплер на стъпалните артерии при диабетици не винаги е достоверно – най-често се регистрират нереално високи стойности на ПАН и на АВ1 (над 1.3) поради втвърдяването на артериалните стени, които трудно се компресират от маншетата на апарата за кръвно налягане.

За оценка на артериалната иехемия в такива случаи е уместно използването на други методи на изследване като tсР02, измерване на ПАН на палеца и изчисляване на съответния палец-брахиален индекс. Прецизният артериален статус също допринася за диагнозата, като се има предвид, че запазените пулсации на стъпалните артерии изключват до голяма степен вероятността за определяне на диабетното стъпало като невроисхемично.

При клинични данни за невроисхемично диабетно стъпало се налага извършване на образно изследване на артериите на съответния крайник с оглед оценка на възможностите за своевременна артериална операция или ендоваскуларна намеса.

Модерни методи спасяват от ампутация при диабетно стъпало

Лечебна тактика при болни с диабетно стъпало

За прецизна преценка на диабетно болните се налага преглед от опитен съдов хирург с цел диференцирането на типа диабетно стъпало, което е изключително важно с оглед не самолечебната тактика, но и за успеха в борбата за спасяване на крайника и живота на пациента.

Болните с невропатно диабетно стъпало трябва да бъдат насочени за лечение от екип, включващ ендокринолог, невролог, специалист по гнойна хирургия или общ хирург.

Пациентите с невроисхемично диабетно стъпало са от компетенциите на съдовия хирург с оглед оценка на възможностите за реваскуларизация и редуциране на тъканната исхемия чрез незабавна съдова реконструкция или лечебен курс с простаноиди. Високата ампутация, извършена своевременно, също е лечебен метод за спасяване на живота на болния тогава, когато неовладяемата инфекция е довела до септично състояние.

Не трябва да забравяме и това, че профилактиката си остава най-доброто лечение, което при диабетиците включва специални обувки, ежедневна грижа за краката (консулт с подиатрист), контролиране на ефекта от антидиабетната терапия (НbА1<7.0%) и поне един контролен преглед от съдов хирург годишно.

доц. Андрея Андреев

Статията е част от книгата на проф. Андрея Андреев “Съдови заболявания – Съдова и ендоваскуларна хирургия”. Той е един от водещите специалисти по съдова хирургия у нас.

Можете да се запишете за преглед при проф. Андреев в Медицински център Искър – София, ул. Искър 22
Тел:+359877589049

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -