Reklama
początek Cześć Kontrola skurczów dodatkowych - leki i leczenie według przyczyn

Kontrola skurczów dodatkowych - leki i leczenie według przyczyn

0
Reklama

Skurcze dodatkowe są powszechnym zaburzeniem rytmu, które w wielu przypadkach jest nieszkodliwe. Warto jednak skonsultować się z kardiologiem, który oceni przyczyny i czy konieczne jest leczenie. Pacjenci zazwyczaj opisują objawy jako pominięcie serca lub nawet chwilowe zatrzymanie akcji serca. Innym możliwym objawem jest ucisk w gardle. Skurcze dodatkowe można kontrolować po zidentyfikowaniu pierwotnej przyczyny i zaleceniu odpowiedniego leczenia.

W medycynie skurcze dodatkowe są również znane jako przedwczesne skurcze komorowe (PVC) lub przedwczesne skurcze przedsionków (PAC). Są to nieprawidłowe bicia serca, które występują poza normalnym rytmem. Charakteryzują się wczesnym lub przedwczesnym rytmem serca pochodzącym z komór (PVC) lub przedsionków (PAC) serca.

Podczas normalnego bicia serca sygnały elektryczne przechodzą przez serce w skoordynowany sposób, zaczynając od węzła zatokowego (naturalnego rozrusznika serca) w prawym przedsionku. Powoduje to, że komory serca kurczą się w zsynchronizowany sposób, wydajnie pompując krew.

Extrasystoles - przyczyną są nieprawidłowości w sygnałach elektrycznych, stres, brak równowagi elektrolitowej, choroby serca i inni.

Reklama

Jednak w przypadku skurczów dodatkowych sygnał elektryczny może pojawić się przedwcześnie z innego obszaru serca, powodując dodatkowy skurcz, który przerywa regularny rytm. Te przedwczesne skurcze mogą wydawać się pominiętymi lub dodatkowymi skurczami i mogą im towarzyszyć inne odczucia, takie jak trzepotanie lub pulsowanie w klatce piersiowej.

Dodatkowe skurcze mogą być spowodowane różnymi czynnikami, w tym: stres, niepokój, spożycie kofeiny lub nikotyny, niektóre leki, zaburzenia równowagi elektrolitowej, choroby serca i nieprawidłowości strukturalne serca. 

W wielu przypadkach skurcze dodatkowe są nieszkodliwe i nie wymagają specjalnego leczenia. Jeśli jednak są one częste, uporczywe lub związane z innymi objawami, może być konieczna ocena lekarska w celu zidentyfikowania i leczenia wszelkich podstawowych schorzeń.

Dodatkowe skurcze są zawsze niepokojące, ale często nie są niebezpieczne ani zagrażające życiu. Jeśli jednak wystąpią poważne objawy, takie jak ból w klatce piersiowej, zawroty głowy lub omdlenia, lub jeśli masz chorobę serca, zaleca się natychmiastowe skontaktowanie się z lekarzem. Lekarz przeprowadzi testy diagnostyczne, takie jak elektrokardiogram (EKG), aby ocenić charakter i nasilenie dodatkowych skurczów i zalecić odpowiednie strategie postępowania.

Leczenie skurczów dodatkowych – dieta i leki

Możliwości leczenia skurczów dodatkowych zależą od kilku czynników, w tym od częstotliwości i nasilenia przedwczesnych skurczów, obecności podstawowej choroby serca oraz wpływu objawów na jakość życia danej osoby. Oto kilka ogólnych podejść do radzenia sobie z dodatkowymi skurczami:

Zmiany stylu życia: W niektórych przypadkach zmiany stylu życia mogą pomóc zmniejszyć częstotliwość i nasilenie skurczów dodatkowych. Mogą one obejmować unikanie wyzwalaczy, takich jak kofeina, nikotyna i alkohol, radzenie sobie ze stresem za pomocą technik relaksacyjnych lub poradnictwa oraz zapewnienie odpowiedniego snu i regularnych ćwiczeń.

Leki na skurcze dodatkowe: Leki antyarytmiczne mogą być przepisywane w celu tłumienia lub regulowania czynności elektrycznej serca i zmniejszania występowania skurczów dodatkowych. Wybór leku zależy od rodzaju arytmii i choroby serca.

Leki takie jak beta-blokeryblokery kanału wapniowego lub leki przeciwarytmiczne, takie jak flekainid lub amiodaron. Należy pamiętać, że leki te niosą ze sobą potencjalne skutki uboczne. Powinny być przepisywane i monitorowane przez lekarza.

Ablacja i rozruszniki serca jako możliwe metody leczenia

Ablacja cewnika: W przypadkach, gdy skurcze dodatkowe występują często, utrzymują się lub znacząco wpływają na jakość życia, można rozważyć ablację przezcewnikową. Ta procedura polega na wprowadzeniu cienkiej, elastycznej rurki (cewnika) do serca w celu zidentyfikowania i selektywnego zniszczenia nieprawidłowej tkanki odpowiedzialnej za generowanie przedwczesnych skurczów.

Urządzenia do implantacji: W rzadkich przypadkach, gdy skurcze dodatkowe są ciężkie i stwarzają duże ryzyko dla pacjenta, można zalecić wszczepialny kardiowerter-defibrylator (ICD). ICD stale monitoruje rytm serca i dostarcza wstrząs elektryczny w celu przywrócenia normalnego rytmu. Dzieje się tak, gdy wystąpi zagrażająca życiu arytmia, taka jak częstoskurcz komorowy lub migotanie komór.

Leczenie chorób podstawowych: Jeśli dodatkowe skurcze są spowodowane chorobą serca lub innymi problemami medycznymi (choroba Hashimoto, zespół metaboliczny, miażdżyca, cukrzyca itp.), należy leczyć przyczynę. Może to obejmować leczenie stanów, takich jak choroba wieńcowa, niewydolność serca lub zaburzenia równowagi elektrolitowej.

Podejście do leczenia dodatkowych skurczów jest indywidualne. W przypadku powtarzających się epizodów zaleca się konsultację z lekarzem lub kardiologiem. On oceni Twój stan, postawi trafną diagnozę i zaleci najwłaściwsze dla Ciebie leczenie.

Czy skurcze dodatkowe są związane z niedoczynnością tarczycy lub chorobą Hashimoto?

Dodatkowe skurcze mogą być związane zarówno z niedoczynnością tarczycy, jak i Zapalenie tarczycy Hashimoto. Drugi to stan autoimmunologiczny, który powoduje niedoczynność tarczycy. Hormony tarczycy odgrywają kluczową rolę w regulowaniu metabolizmu organizmu, w tym funkcji serca.

W przypadku niedoczynności tarczycy tarczyca nie wytwarza wystarczającej ilości hormonów. Mogą wtedy wystąpić różne nieprawidłowości serca, w tym arytmie, takie jak skurcze dodatkowe. Dokładny mechanizm, dzięki któremu niedoczynność tarczycy prowadzi do arytmii, nie jest w pełni poznany. Uważa się, że wiąże się to ze zmianami w układzie przewodzenia elektrycznego serca i zwiększoną wrażliwością na krążące katecholaminy (hormony zaangażowane w reakcję na stres).

Tarczyca reguluje bicie serca

Zapalenie tarczycy Hashimoto, choroba autoimmunologiczna, w której układ odpornościowy organizmu atakuje tarczycę, może powodować niedoczynność tarczycy. Oznacza to, że osoby z Hashimoto mogą również doświadczać skurczów dodatkowych w wyniku związanej z tym nierównowagi hormonów tarczycy.

Jeśli podejrzewa się, że dodatkowe skurcze są związane z dysfunkcją tarczycy, można wykonać badania w celu oceny czynności tarczycy. Poziomy hormonu stymulującego tarczycę (TSH) i hormonów tarczycy (T3 i T4) są rutynowo badane. Można również zbadać przeciwciała przeciwko hormonom tarczycy. W przypadku rozpoznania choroby tarczycy należy rozważyć odpowiednie leczenie, takie jak hormonalna terapia zastępcza lewotyroksyną. Może to pomóc w normalizacji funkcjonowania tarczycy, łagodząc w ten sposób związane z nią zaburzenia rytmu serca.

Chociaż istnieje związek między dodatkowymi skurczami a dysfunkcją tarczycy, nie u każdego z niedoczynnością tarczycy lub Hashimoto wystąpią objawy arytmii lub inne problemy sercowo-naczyniowe. Reakcja każdej osoby na dysfunkcję tarczycy może być różna. Pewną rolę odgrywają czynniki, takie jak ciężkość stanu, ogólny stan układu sercowo-naczyniowego i inne indywidualne cechy.

Zespół metaboliczny i skurcze dodatkowe - czy istnieje związek?

Zespół metaboliczny to grupa stanów, które występują razem, w tym otyłość brzuszna, wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cukru we krwi. Ponadto występują również podwyższone trójglicerydy i niski poziom lipoprotein o dużej gęstości (HDL – dobry) cholesterol. Zespół ten wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, w tym zawałów serca, udarów mózgu i innych powikłań związanych z sercem.

Chociaż nie ma bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego między zespołem metabolicznym a skurczami dodatkowymi, niektóre badania wykazały związek między nimi. Zespół metaboliczny może prowadzić do różnych zmian w układzie sercowo-naczyniowym. Są to dysfunkcja śródbłonka, stany zapalne i zmiany w funkcjonowaniu autonomicznego układu nerwowego. Wszystko to może wpływać na układ przewodzenia elektrycznego serca i potencjalnie przyczyniać się do arytmii, w tym skurczów dodatkowych.

Ponadto poszczególne składowe zespołu metabolicznego, takie jak nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie krwi) czy insulinooporność (która może prowadzić do wysokiego poziomu cukru we krwi), są niezależnie związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia arytmii, w tym skurczów dodatkowych.

Otyłość, siedzący tryb życia również niekorzystnie wpływają na serce

Warto zauważyć, że związek między zespołem metabolicznym a skurczami dodatkowymi jest złożony i wieloczynnikowy. Otyłość, siedzący tryb życia, bezdech senny i inne choroby współistniejące są powszechne u osób z zespołem metabolicznym. Mogą również przyczyniać się do rozwoju arytmii.

Postępowanie w zespole metabolicznym polega na adresowaniu poszczególnych jego składowych poprzez zmianę stylu życia i, w niektórych przypadkach, przyjmowanie leków. Te interwencje mogą obejmować zdrowa dieta, zaangażowanie w regularną aktywność fizyczną, utrata masy ciała. Ważne jest, aby kontrolować ciśnienie krwi, poziom cukru we krwi i wysoki poziom tłuszczów we krwi. Skutecznie zarządzając zespołem metabolicznym, ludzie mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia arytmii i związanych z nimi powikłań.

Jeśli masz zespół metaboliczny i doświadczasz objawów, takich jak skurcze dodatkowe lub inne zaburzenia rytmu serca, zaleca się skonsultowanie się z pracownikiem służby zdrowia lub kardiologiem. Mogą ocenić Twoją konkretną sytuację, przeprowadzić odpowiednie testy i zalecić najbardziej odpowiednie strategie leczenia.

Monomorficzne dodatkowe skurcze komorowe – jaka jest ich klasyfikacja?

Dodatkowe skurcze komorowe są również znane jako przedwczesne skurcze komorowe (PVC). Można je sklasyfikować na podstawie kilku cech. Oto kilka ogólnych klasyfikacji dodatkowych skurczów komorowych.

Częstotliwość

Izolowane przedwczesne skurcze komorowe to pojedyncze przedwczesne skurcze komorowe, które występują sporadycznie, z normalnym rytmem zatokowym pomiędzy nimi.

Typowe przedwczesne skurcze komorowe są albo wielokrotne po drugim, albo występują z dużą częstotliwością. Konkretny próg definiowania częstych PVC może się różnić. Zwykle bierze się to pod uwagę, gdy występuje więcej niż 5 PVC na minutę lub więcej niż 30 PVC na godzinę.

Dwa kolejne przedwczesne skurcze komorowe mogą być widoczne w bliskim odstępie czasu. Istnieją również sekwencje trzech lub więcej następujących po sobie skurczów.

Morfologia

Monomorficzne PVC: Te PVC mają spójny kształt i wygląd fali elektrokardiogramu (EKG).

Polimorficzne PVC: Te PVC mają różne kształty i wygląd w swoim przebiegu EKG. Polimorficzne PVC mogą być oznaką poważniejszej choroby serca i mogą wymagać dalszej oceny.

Geneza i lokalizacja przedwczesnych skurczów komorowych

PVC prawej komory (RV): Te PVC pochodzą z prawej komory serca.

PVC lewej komory (LV): Te PVC powstają z lewej komory serca.

Pęczki PVC: te PVC pochodzą z określonych regionów zwanych pęczkami, które są wyspecjalizowanymi włóknami mięśniowymi w komorach.

Znaczenie kliniczne

Objawowe PVC: Te PVC powodują zauważalne objawy, takie jak kołatanie serca, dyskomfort w klatce piersiowej lub duszność.

Bezobjawowe PVC: te PVC nie powodują zauważalnych objawów i często są wykrywane przypadkowo podczas rutynowych badań lekarskich lub monitorowania EKG.

Klasyfikacja dodatkowych skurczów komorowych pomaga scharakteryzować i zrozumieć naturę arytmii. Właściwą klasyfikację i postępowanie w przypadku dodatkowych skurczów komorowych powinien określić lekarz lub kardiolog. Potrafi ocenić konkretną sytuację, wykonać badania diagnostyczne (monitoring EKG lub Holtera). Zapewni dokładną diagnozę i plan leczenia w oparciu o swoje ustalenia.

Autorka Ina Dimitrowa

Reklama

PL
Exit mobile version