сряда, 1 февруари, 2023
- Реклама -
НачалоНовиниТокуда пусна ново изследване при риск от рак на гърдата

Токуда пусна ново изследване при риск от рак на гърдата

Клиниката по Образна диагностика към Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда въвежда иновативно скринингово изследване за рак на гърдата, което се препоръчва на жени с висок риск от развитие на заболяването.

Методът се нарича Abreviated Breast Magnetic Resonance и досега не е бил прилаган у нас, въпреки че е рутинен в много европейски страни и САЩ. Той има специфични характеристики, благодарение на които се преодоляват някои слабости на  конвенционалната мамография, като показва висока чувствителност при откриването на малки образувания под 5мм, особено на фона на плътен паренхим на гърдата. „Магнитно-резонансния скрининг е адаптиран така, че да осигури максимална информация при относително късо време на изследване, което намалява рисковете от магнитно-резонансната диагностика, без да ощетява информативната му стойност”, обяснява мамологът д-р Валентин Иванов (на снимката).

  1. Какво представлява МР мамографското изследване?

    Магнитнорезонансното изследване на гърдите е образен метод, който не използва рентгеново лъчение, а се основава на взаимодействието на магнитни полета и радиофреквентен пулс за получаване на детайлен образ на гърдите. По-време на изследването се инжектира контрастна материя, чрез което допълнително се повишава специфичността на метода за откриване на злокачестявени формации.

2.    Кои пациентки са подходящи за изследване с профилактичен МР мамографски протокол?

Профилактичният МР мамографски протокол (Abbreviated MRI) не се препоръчва за всички жени, а само за тези, които са с висок риск за развитие на рак на гърдата.

Магнитнорезонансното изследване не може да замести мамографията. Двата метода се допълват, като информацията от тях позволява много по-прецизна оценка на гърдите. Препоръчително е жените с висок риск да провеждат двете изследвания всяка година, като е желателно МР мамографското изследване да започне още от 30 годишна възраст.

Във високорисковата група попадат жени, които:
•    имат роднини от първи ред с рак на гърдата; такива са майка, сестра, дъщеря;
•    са носителки на наследствена генна мутация – BRCA1 или BRCA2; която се установява чрез специализирано кръвно изследване;
•    са били подложени на лъчетерапия в областта на гръдния кош в по-млада възраст (между 10 и 30годишна възраст);
•    имат плътен паренхим и са фамилно обременени;
Възпреки че е високоефективен метод, МР изследване на гърдите не може да изобрази микрокалцификатите, които понякога могат да бъдат белег за рак. Те се установяват чрез мамография.

3.    Как жените да преценят сами дали попадат в рискова група?
Жената попада в рисокова група, ако отговаря на поне един от горепосочените критерии. Всяка пациентка може да се консултира със специалист по образна диагностика на гърда, който да ѝ помогне да определи какъв е нейният риск за развитие на заболяването.

4.    Кога трябва да се планира изследването?
За жените, които имат менструация, най-подходящото време за МР изследване е между 7-мия и 15-тия ден от менструалния цикъл. За първи ден на менструалния цикъл се счита първия ден на менструалното кървене. За жените в менопауза изследването може да се направи по всяко време.

Значимостта на ефективната профилактика

рак на гърдата изследванеРакът на гърдата е едно от социално значимите заболявания в България и света с все още висока смъртност.  Ранната диагностика на рака на гърдата дава възможност той да бъде лекуван успешно, което резултира в по-дълга преживяемост и качество на живот на пациентите. Ранното откриване е приоритет на скрининговите програми, които основно разчитат на резултатите от мамографските прегледи през определени интервали от време при всички жени над определена възраст.

Независимо от рутинното въвеждане в много държави на популационните скринингови програми за ранно установяване на рак на гърдата (все още няма такива в нашата страна) и значителните постижения на медицината в контрола и лечението, проблемът все още не е решен за определени групи от пациенти. Основните ограничения на мамографските техники са свръхдиагностиката на случаи с добра прогноза и недооценката на други, които имат висок потенциал за бърз растеж и разпространение.

Тези проблеми се определят не само от персоналните особености на пациентките, но и от биологията на самия тумор – в професионалните среди е ясно, че някои туморни формации имат висок малигнен потенциал, независимо от доброкачествените си морфологични характеристики – т.е. те трудно се различават на фона на плътния паренхим на здравите гърди. Практиката показва, че подобни тумори прогресират бързо, дори в рамките на общоприетите интервали между две скринингови изследвания.

Не изпускайте новите публикации

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -