сряда, 22 май, 2024
- Реклама -
НачалоЛюбопитноОчакват нови 5000 с рак на дебелото черво у нас през 2013...

Очакват нови 5000 с рак на дебелото черво у нас през 2013 г.

С информацонни картички за рака на дебелото черво ще бъде отбелязан световният месец за борба с рака на дебелото черво, който се отбелязва през март. Кампанията стартира от вчера с разпространението им в 250 популярни столични заведения. Организатори са Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания и приятели (АПОЗ) и Българското онкологично дружество (БОД), обединени в системните си усилия да информират обществото за създаване на нова здравна култура. 

Тя цели подобряване на информираността сред населението относно рака на дебелото черво – симптомите, начините за профилактика и възможностите за лечение.

Колоректалният карцином (рак на дебелото и правото черво) е второто най-разпространено онкологично заболяване в света и без съмнение е заплаха. Ежегодно 608 000 души стават негови жертви. У нас, по данни на Националния раков регистър, през 2010 г. с колоректален карцином са диагностицирани 4488 човека (мъже – 2555, жени – 1933). Ракът на дебелото и правото черво се нарежда на второ място по честота при мъжете (16,5%) след карцинома на белия дроб, а при жените е с честота 13,6% и се нарежда на 3 място след рака на гърдата и рака на матката. Прогнозата за 2013 г. е лоша – очаква се новозаболелите да бъдат с около 12% повече и да има новооткрити над 5000 случая с колоректален карцином. За да се промени тенденцията на увеличаване на късното диагностициране на заболяването, е необходима информация.

В ранен стадий заболяването е лечимо само чрез хирургична намеса. Симтомите често са неспецифични и обичайно се подминават. Нивото на обществена информираност е ниско. Резултатът – на един от всеки четири пациенти диагнозата се поставя, когато туморът вече се е разпространил до други органи в тялото. В такива случаи усилията на специалистите-онколози са насочени към удължаването на преживяемостта. При ранно откриване, това би довело до пълно оздравяване с възможностите, които осигурява съвременното персонализирано лечение.

Възможността за идентифицирането на специфични молекули (биомаркери) при някои видове тумори спомага за провеждане на индивидуализирана терапия. До този извод достигат най-новите научни изследвания и разработки в областта. Все повече нараства интересът към значимостта на биомаркерите в онкологията, както по света, така и в България. Благодарение на този тест се откриват генетични аномалии в клетките, намиращи се в изпражненията. Самото изследване може да бъде осъществено при поставяне на диагнозата, за да се прецезира най-ефективното медикаментозно лечение, с което неминуемо се пести, както от преживяванията на болния, така и от средствата, които обществото заделя за лечение на рак.

Изборът на терапия с подходящ медикамент (например имунологично антитяло срещу клетъчни рецептори, отговорни за туморния растеж) в комбинация с химиотерапия (в сравнение само с химиотерапия) би осигурил на пациентите намаление на риска от прогресиране на заболяването с около 40%. Съответно нараства и вероятността за излекуване на болния от рак на дебелото черво. Този избор се базира на генетично изследване и определя както ефективността и ползата от терапията за пациента, така и значителното редуциране на публичните разходи. Това лежи в основата на индивидуализирания подход на лечение, който, за съжаление, в България все още не е достатъчно застъпен.

Ниската обществена осведоменост засяга еднакво здрави и заболели. Неразпознаването на симптомите става причина за пропуснати възможности за пълно излекуване при новозаболелите. От друга страна, липсата на информация за съвременните достижения на медицината намалява увереността на пациентите, че заболяването им може да бъде контролирано и доведено до състояние на трайна ремисия.

При проведено международно проучване през 2012 г. на информираността и разбирането на пациентите за биомаркерите и персонифицирана онкологична терапия са направени следните изводи:

– почти една трета (32%) от пациентите не знаят, че при някои онкологични заболявания могат да бъдат проведени тестове за определяне на най-подходящата за тях терапия;

– повечето пациенти са склонни да отложат началото на лечението си, за да могат да се възползват от прицелна терапия, дори ако това означава повторна биопсия на тумора;

– почти половината от пациентите с метастатичен колоректален карцином, не знаят, че с помощта на биомаркерен тест може да бъде установено, дали дадена прицелна терапия е ефективна за тях.

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -