Във ВМА разработват „Медицина на катастрофите“

PRINT

Юбилейна научна среща по повод 20-годишнината от утвърждаването на специалността „Медицина на бедствените ситуации (катастрофите)“ се открива днес в Аулата на ВМА. Организатор на събитието е Научноизследователската лаборатория по „Медицина на бедствените ситуации“, която разработва проблемите, засягащи организацията на медицинското осигуряване на населението и войските при възникване на крупни аварии в химическата промишленост, атомни електроцентрали и природни бедствия. Научната лаборатория е тясно свързана с изготвянето на концепцията за действие на Военномедицински отряд за бързо реагиране при екстремни ситуации.

За тази цел нейните специалисти разработват теоретичните основи на организацията на медицинската защита във военно време и на медицината на бедствените ситуации в мирно време. Издават учебни материали, провеждат курсове с различна продължителност с български и чуждестранни военни и цивилни лекари. Тяхна задача е и обучението на медицински офицери и лекари от гражданското здравеопазване за придобиване на основна или втора специалност „медицина на бедствените ситуации“.

Създател на специалността и началник на катедрата през първите десет години е доц. Красимир Гигов, а негов наследник и до днес е доц. Величко Драгнев. В този 20-годишен период катедрата е провела 32 учебни курса с десетки лекари, специалисти и студенти, подготвила е по специалността «медицина на катастрофите» 17 лекари, публикувала е в наша и чужди издания над 110 научни статии и трудове. Днес тя е единственото научно-изследователско звено в страната, което не само подготвя тесни специалисти, но извършва и научно-изследователска дейност в областта на екстремните ситуации и кризите.

Ролята на научното звено се засили особенно през последните години, през които зачестиха кризисните ситуации от природен и друг характер по целия свят. За тази цел през последните 10 години бяха обучении десетки медицински и немедицински специалисти от системата на Бърза помощ, МЗ, МО, МВР и др.

Интензивното ежедневие, непрекъснатите заплахи и терористични актове в различни точки на света, земетресенията, наводненията, радиационните и промишлени аварии, взривовете и пожарите все повече засилват нуждата от подготовката както на медицински специалисти, така и на теоретични и организационни концепции за управление при кризи от различен характер, което повишава и ролята на Научноизследователската лаборатория по „Медицина на бедствените ситуации“.

СНИМКА: ТК

[Общо: 1    Средно: 5/5]
Във ВМА разработват „Медицина на катастрофите“ беше последно модифицирана от: ноември 11th, 2015 Iliana Angelova

Още

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someonePrint this page
loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *