сряда, 17 юли, 2024
- Реклама -
НачалоЗдравна политикаВъв ВМА разработват "Медицина на катастрофите"

Във ВМА разработват „Медицина на катастрофите“

Юбилейна научна среща по повод 20-годишнината от утвърждаването на специалността „Медицина на бедствените ситуации (катастрофите)“ се открива днес в Аулата на ВМА. Организатор на събитието е Научноизследователската лаборатория по „Медицина на бедствените ситуации“, която разработва проблемите, засягащи организацията на медицинското осигуряване на населението и войските при възникване на крупни аварии в химическата промишленост, атомни електроцентрали и природни бедствия. Научната лаборатория е тясно свързана с изготвянето на концепцията за действие на Военномедицински отряд за бързо реагиране при екстремни ситуации.

За тази цел нейните специалисти разработват теоретичните основи на организацията на медицинската защита във военно време и на медицината на бедствените ситуации в мирно време. Издават учебни материали, провеждат курсове с различна продължителност с български и чуждестранни военни и цивилни лекари. Тяхна задача е и обучението на медицински офицери и лекари от гражданското здравеопазване за придобиване на основна или втора специалност „медицина на бедствените ситуации“.

Създател на специалността и началник на катедрата през първите десет години е доц. Красимир Гигов, а негов наследник и до днес е доц. Величко Драгнев. В този 20-годишен период катедрата е провела 32 учебни курса с десетки лекари, специалисти и студенти, подготвила е по специалността «медицина на катастрофите» 17 лекари, публикувала е в наша и чужди издания над 110 научни статии и трудове. Днес тя е единственото научно-изследователско звено в страната, което не само подготвя тесни специалисти, но извършва и научно-изследователска дейност в областта на екстремните ситуации и кризите.

Ролята на научното звено се засили особенно през последните години, през които зачестиха кризисните ситуации от природен и друг характер по целия свят. За тази цел през последните 10 години бяха обучении десетки медицински и немедицински специалисти от системата на Бърза помощ, МЗ, МО, МВР и др.

Интензивното ежедневие, непрекъснатите заплахи и терористични актове в различни точки на света, земетресенията, наводненията, радиационните и промишлени аварии, взривовете и пожарите все повече засилват нуждата от подготовката както на медицински специалисти, така и на теоретични и организационни концепции за управление при кризи от различен характер, което повишава и ролята на Научноизследователската лаборатория по „Медицина на бедствените ситуации“.

СНИМКА: ТК

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -