вторник, 26 септември, 2023
- Реклама -
НачалоИзследванияИзследват туморни маркери с техника последно поколение

Изследват туморни маркери с техника последно поколение

Онкоболни, но и пациенти с други заболявания ще получават диагнозата си по-бързо благодарение на ново оборудване в клиниката по обща и клинична патология на Алексндровска болница. Това съобщи доц. Светлана Христова, началник на клиника по обща и клинична патология. Апаратите, които са част от инвестициите с европейски пари в българското здравеопазване, ще съкратят времето и подобрят качеството на преданалитичната обработка на хирургичните материали, обясни специалистът.

Важно е, че ще има възможност едновременно да се обработват много повече биопсии отпреди. Новото оборудване ще се използва за изследване на пациенти от Александровска, но и от други болници, които имат сключен договор. Задачата на този тип изследвания е да се установи характерът и видът на болестния процес, като в преобладаващия процент от случаите на преден план е диагностиката на онкологичните заболявания – тумор или не.

Няма друг диагностичен метод, който да открива с толкова голяма степен на сигурност онкологичните заболявания, смята доц. Христова. Останалите клинични методи дават предположения, но единствено микроскопското изследване на късчета от болестно променената тъкан поставят диагнозата рак. Опитът на патолога е много важен. Пациентът иска да получи бърза и точна диагноза, но за да стане това, е нужна екипна работа. Хирургът трябва да вземе точния материал и да го предостави на патолога. Следващият етап – преданалитичната обработка, също е много важен. Точно тук ще помагат новите апарати. Те намаляват риска от грешки, защото всичко се прави автоматизирано и без човешка намеса.

Получен е и апарат за допълнителни, специализирани имунохистохимични изследвания на туморни биомаркери. Те намират приложение за прецизиране на патологоанатомичната диагноза чрез определяне произхода и вида на тумора. Това е много важно при съвременния мултидисциплинарен подход за определяне на вида лечение на онкологично болните – конвенционална или таргетна химиотерапия, изтъква доц. Христова. Например при рака на гърдата се търсят HER2 рецептори. При други, по-специфични тумори на гастроентестиналния тракт и невроендокринните тумори също се изискват такива изследвания. При туморите на лимфните възли пък изобщо не може да се започне терапия без такъв вид диагностика, допълва патологът.

Апаратите носят полза и на лаборантите – те ще работят в по-безопасносна за здравето среда. Досегът им с някои канцерогенни химикали, използвани за обработката на биопсиите, ще бъде сведен до минимум. Всички работещи на новата техника ще минат през специално обучение. Парафиновият център служи за подобряване на качеството и стандартизира предмикроскопската обработка на биопсиите, което е от изключително значение за последващите имунохистохимични диагностични изследвания на неопластичните заболявания.

Автоматизираната система за ISH и IHC оцветявания е с непрекъснат режим на работа, което позволява изследването на голям брой биоматериали. С нея се извършва патоморфологична диагностика на солидните тумори, хематологичните неопластични заболявания (левкемии, ходжкинов и неходжкинов лимфом) и диагностиката на важни туморни биомаркери. Апаратът прецизно извършва имунохистохимичната оцветителна техника за определяне на индивидуалния хормонален рецепторен статус (естроген/прогестерон) и HER2 при рака на гърдата; верифицира невроендокринните тумори, ГИСТ и др.

Очакваме и флуоресцентен микроскоп, оборудван със специален софтуер, който ще осигури възможност за молекулярно патологични изследвания чрез флоуресцентни имунохибридизационни техники за доказване на генетичните нарушения в туморните клетки. Приоритетно ще бъдат изследвани някои лимфопролиферативни заболявания и амплификация на HER2 гена при рака на гърдата. Това със сигурност ще подобри диагностиката при тези онкологични заболявания, посочи доц. Христова. За да стартират изследванията, обаче е необходима подготовка.

След предварителната обработка с апаратите идва ред на същинската аналитична работа – тя се извършва от патолозите. „Сядаме на микроскопа и тогава решаващ е личният опит на специалиста, който трябва да има хиляди образи в главата си. Задължително се ползват и справочници“, обяснява доц. Христова. Това е трудна и изключително отговорна медицинска дейност, а един опитен специалист се изгражда поне за 10 г.

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -