четвъртък, 18 юли, 2024
- Реклама -
НачалоЗдравна политикаЗаболявания, при които не трябва презаверка на рецептурната книжка

Заболявания, при които не трябва презаверка на рецептурната книжка

1 363 140 рецептурни книжки на хронично болни пациенти вече са презаверени с новите четиризначни кодове, съобщават от НЗОК. Крайният срок за това е до 31 август 2014 г. Прекодирането на лекарствата от тризначни в четиризначни МКБ-кодове бе необходимо след въвеждане на Международната класификация на болестите от 1 декември миналата година (на основание Наредба №42 от 08.12.2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето. Тя намира отражение в Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък в сила от 01.12.2013 г).

За целта на 25 ноември 2013 г. НЗОК утвърди „Указание за преминаване от тризначни в четиризначни МКБ-кодове при предписване и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК в извънболничната помощ“. Указанието бе съгласувано с Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България и бе публикувано на интернет страницата на НЗОК. Указанието от 1 декември 2013 г. задължава общопрактикуващите лекари да извършват прекодиране на рецептурните книжки на своите хронично болни пациенти, а те, от своя страна, да ги презаверяват в съответната районна здравноосигурителна каса (РЗОК) или нейните изнесени офиси по общини.

В националния регистър на рецептурните книжки на страната са регистрирани 2 300 904 рецептурни книжки, но не всички от тях подлежат на заверка. Такива са посочените в Наредба 38 заболявания като например психиатричните заболявания, инсулинозависимия диабет и др. Тези диагнози са с четиризначни МКБ кодове преди извършеното изменение и допълнение на наредбата.

14 заболявания са с тризначни кодове по МКБ, като за тях също не е необходима презаверка на рецептурната книжка. Това са: скарлатина (A38); злокачествено новообразувание на простата (С61); злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (С64); вроден дефицит на фактор VIII (D66); вроден дефицит на фактор IX (D67); болест на Паркинсон (G20). В списъка са още множествена склероза (G35); есенциална първична хипертония (I10); предсърдно мъждене и трептене (I48); бронхит, неуточнен като остър или хроничен (J40); хроничен бронхит, неуточнен (J42); езофагит (K20); остър тубулоинтерстициален нефрит (N10) и хиперплазия на простатата (N40).

Презаверка на рецептурната книжка с четиризначен МКБ-код се изисква и в случаите при издаване на нов протокол за скъпоструващи лекарства или при вписване на нова диагноза в рецептурната книжка.
Отпускане на лекарствени продукти по протокол ще може да се извършва на рецептурни бланки, съдържащи тризначни кодове до 30.09.2014 г. 

Независимо, че от 1 септември предписването и отпускането на лекарствени продукти ще се извършва само по презаверени в РЗОК рецептурни книжки, няма да има пациенти, които ще бъдат затруднени при получаването на лекарствата си. За целта те трябва до датата на получаване на медикаментите си да презаверят рецептурната си книжка. Например: ако предписването и отпускането на лекарствени продукти следва да е на 20 септември, рецептурната книжка трябва да бъде презаверена в РЗОК до тази дата.

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -