четвъртък, 18 юли, 2024
- Реклама -
НачалоЗдравна политикаТръгна сайт за нежелани лекарствени ефекти в ЕС

Тръгна сайт за нежелани лекарствени ефекти в ЕС

Европейската агенция по лекарствата създаде уебстраницата adrreports.eu, където ще се публикува информация за нежелани ефекти при употребата на различни лекарства. Тя ще се попълва от медицински специалисти, но и от сигнали, подадени от обикновените граждани. При съмнение пациентите трябва първо да се обърнат към лекар, който ще предаде оплакването им, ако то наистина е свързано с употребата на медикамент.

Предоставянето на данни за лекарствата от Държавите-членки и Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) става в съответствие с политиката за достъп до базата данни EudraVigilance, която е за докладвани подозирани нежелани реакции. Те са както във фазата на разработване на продукта, така и в постмаркетинговия период за лекарствените продукти. Става дума само за препарати с разрешение за употреба от Европейското икономическо пространство. Съобщенията помагат на лекарствените регулаторни органи за проследяване на ползите и рисковете от лекарствата след разрешаването им за употреба.

Публикуваната понастоящем информация се отнася до около 650 лекарства и активни вещества, разрешени по централизирана процедура, поддържана от ЕМА. Информацията е представена под формата на доклад за всяко лекарство или активно вещество. Всеки от тези доклади обединява общия брой съобщения за нежелани лекарствени реакции, изпратени в EudraVigilance от държавите и фармацевтичните компании. Обединените данни представят разпределение по възраст, пол, тип нежелана реакция и изход. До една година ЕМА трябва да публикува допълнително съобщения за нежелани лекарствени реакции, свързани с активни вещества, съдържащи се в лекарства, разрешени по национални процедури.

Страничният ефект (определян като нежелана лекарствена реакция) включва странични ефекти, повяващи се при употреба на лекарствата според одобрената характеристика при разрешаването, но също и извън това включително при предозиране, неправилна употреба, злоупотреба, при допускане на лекарствени грешки или при контакт с лекарствата при изпълнение на служебни задължения. Преди да се запознаят със съобщенията, всички потребители на страницата трябва да прочетат и приемат уговорката, изясняваща как трябва да се тълкува предоставената информация.

Лекарствата са важен компонент на съвременната здравна грижа. Те осигуряват ефективно лечение за много състояния и заболявания. Разрешаването за употреба на лекарствата в Европейския съюз става само в случай, че ползите превишават рисковете. Информацията на сайта на ЕМА се отнася за подозирани нежелани лекарствени реакции, тоест медицински явления, които не са задължително свързани с или причинени от приеманото лекарство. Тя не трябва да се тълкува категорично твърдение, че лекарството или активното вещество причиняват наблюдавания ефект или, че употребата им не е безопасна. Глобални изводи за ползата и риска от употребата на дадено лекарство могат да бъдат направени само след подробно проучване и научна оценка на всички налични източници на данни.

Европейската агенция по лекарствата(ЕМА) публикува тези данни, за да могат всички засегнати страни, включително обществото като цяло, да имат достъп до информацията, използвана от Европейските лекарствени регулаторни органи за оценка на безопасността на лекарствата или активните вещества.

СНИМКА: ТК

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -