неделя, 14 юли, 2024
- Реклама -
НачалоЗдравна политикаПроект за деца с аутизъм учи лекари да разпознават рано болестта

Проект за деца с аутизъм учи лекари да разпознават рано болестта

УМБАЛ „Александровска” финализира изпълнението на проекта „Развитие на ефективни програми за ранна диагностика на децата с аутизъм в България. В първия етап психиатри, психолози и други медицински специалисти от всички региони на страната бяха обучени за прилагане на инструментите ADOS-2 и ADI-R. Те се определят от експертите в сектора като „златен стандарт“ в диагностиката на аутизма и бяха насочени към медицински специалисти (ОПЛ, педиатри, детски психиатри). По-късно бяха обучени и специалистите извън сферата на здравеопазването. Те също работят с деца с подобен тип заболяване. Сред тях има социални работници, ресурсни учители, учители в детски градини, училищни психолози и др.

Чрез прилагането на този метод е постигнат голям успех в оценяването на децата

В изпълнение на втория етап на проекта, специалистите от Клиниката по детска психиатрия „Св. Никола“ на „Александровска“ преминаха обучение в нов стандарт по диагностика и терапия на деца с РАС. С него е постигнат голям напредък в оценяването на децата със специални образователни потребности и развитийни проблеми. Включва и последната стандартизация на Скала за интелигентност на Уекслeр за деца (WISC-IV).

Чрез прилагането на този метод е постигнат голям успех в оценяването на децата със специални образователни нужди и с дефицити в областта на вниманието. Системата се базира на най-влиятелната от съвременните теории за интелигентността, известна като Gf-Gc модел на Кетъл, Хорн и Керъл. В новата версия на теста на Уекслер са разработени субтестове, оценяващи капацитета на работната памет. За него изследвания показват, че има изключително значение за развитието на речта, уменията за смятане, прехода от конкретно към абстрактно мислене и др.

По проекта в градовете Бургас, Монтана, Благоевград, Враца, Пазарджик и Габрово бяха проведени обучително-дискусионни срещи с медицински и немедицински специалисти. Всички те работят в областта на психичното здраве и  участват в разработването на програми за нови услуги. Целта е да се създаде мрежа от специалисти в различни области. Те ще имат чувствителност към ранните прояви на аутистичните разстройства у децата. Така те ще могат да подкрепят семействата, дори те да не живеят в София.

Терапията при аутизъм изисква сътрудничество на различни специалисти

Спецификата на аутизма, като разстройство на развитието предполага комплексна и екипна подкрепа за засегнатите от най-ранна възраст, както и за техните семейства. Тези разстройства представляват голяма тежест, както за самите семейства, така и за обществото. Изискват интензивни рехабилитационни усилия и включват извънмедицински сектори (образование, социални служби и социални услуги).

Затова на европейско, а и национално ниво се полагат все повече усилия за провеждане на проучвания на аутизма, на потребностите на засегнатите от това заболяване. Също и за удовлетворяването им от страна на разнообразни специалисти – психиатри, педиатри, психолози, социални работници, ресурсни учители, логопеди и др. Това взаимодействие, както и активното участие на родителите на децата с подобни разстройства са основна предпоставка за ефективна грижа за децата с РАС.

Най-важни за този проект са медицинските специалисти (лекари, психиатри, педиатри, ОПЛ и др.), немедицински специалисти (учители, логопеди и социални работници), семействата на децата с РАС. Също и експерти от неправителствените организации, работещи в сферата на грижите за засегнатите от тези заболявания. От институциите това са Национален център за обществено здраве и анализи, Министерство на здравеопазването.

Екипът на проекта организира национална среща „Аутизъм и необходимост от съвместни усилия на всички институции на национално ниво“. На нея бе представен модел за изграждане и действие на мултидисциплинарните екипи (медицински, немедицински специалисти и социални работници). Така ще бъдат подпомогнати специалистите от цялата страна за създаване на ефективна практика за реакция и последващи грижи на място с подкрепата на местната власт.

Експертите искат държавата да финансира услугите за деца с аутизъм

Националната среща провокира дискусия в полза на децата с аутизъм и на техните родители. Организаторите апелираха към представителите на всички заинтересовани страни да се присъединят към общността на хората, загрижени за децата с аутизъм. Едно от исканията е да се приемат стратегии на национално ниво за повишаване на информираността за аутизма. Целта е да се подобрят услугите, да се заложат стандарти. Идеята е услугите за тези пациенти да се финансират от държавата.

С реализирането на този проект и чрез работата на Клиниката по детска психиатрия, УМБАЛ „Александровска“ застана зад каузата, обединила много специалисти, терапевти, родители, партньори, дарители, съмишленици. Тя осъществи сериозен принос в създаването на условия за качествена и ефективна грижа. Реализира се ранна интервенция и превенция на социалната изолация на децата с разстройства от аутистичния спектър в България.

Обща стойност на проекта – 468 940 евро /първи етап – 340 920 евро, втори етап – 128 020 евро/. За ремонтни дейности са използвани общо 198 000 евро /на първи етап – 134 000 евро, на втори етап – 64 000 евро/. Обучените специалисти общо за двата етапа са 525. Средствата за проекта са осигурени от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г. С отпуснатите за втория етап 128 020 евро, общата стойност на средствата, усвоени от Александровска болница по проекта възлизат на 468 940 евро.

Източник: Александровска болница

Редактор Ина Димитрова

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -