Реклама
Начало Здравна политика Обучават още здравни медиатори, ще агитират ромите да ходят на лекар

Обучават още здравни медиатори, ще агитират ромите да ходят на лекар

0
Реклама

28 човека ще бъдат обучени да работят като здравни медиатори във Факултета по обществено здраве към МУ-София. За квалификацията им ще помагат още медицински специалисти и представители на неправителствения сектор. Oбучението е част от активностите по проекта „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“, който обхваща четири държави (България, Унгария, Румъния и Словакия) и се подкрепя от фармацевтична компания „ГлаксоСмитКлайн“.

Целта му е да създаде устойчива мрежа от здравни медиатори в тези държави, които имат проблеми с инфекциозните и полово предаваните болести, а също и висока детска смъртност. Най-засегнати са групите от ромски произход. Здравните медиатори познават езика и обичаите в отделните малцинства и вършат активна просветителска работа. Помагат на семействата да ваксинират децата си, улесяват достъпа им до здравни услуги и издаването на всевъзможни документи.

Реклама

„Благодарение на усилията и постоянството на експертите и неправителствените организации и подкрепата на частния сектор, здравните медиатори от няколко години работят успешно и са търсени помощници на лекарите и институциите. Медиаторството е посочвано като добър пример в редица европейски държави за устойчив проект, който се развива като част от Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)“, поясни Георги Кръстев от съвета по етническите въпроси към Министерски съвет.

Той допълни, че новите попълнения сред здравните медиатори са избрани чрез конкурс, проведен в съответната община. Основни критерии за избора им са да имат минимум завършено средно образование, принадлежност към общността, в която ще работят, добро познаване на проблемите на общността и съпричастност, владеене на езика/езиците на общността. Новите здравни медиатори ще работят в общините Благоевград, Вълчи дол, Кърждали, Троян, Етрополе, Самоков, Димитровград, Златарица, Сунгурларе и Симеоновград. През 2013 г. в страната ще работят общо 147 здравни медиатори, в 81 общини.

„Моделът на здравното медиаторство съществува в България от около 10 г., но през последните три години се забелязва неговият сериозен напредък“, заяви проф. Ивайло Търнев – председател на Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“. Той допълни, че България e пример за изграждането на устойчиво законодателство и стабилна мрежа от здравни медиатори. За последните няколко години нашата страна се превърна в успешен модел за осигуряване на достъп до здравни услуги на представителите на уязвимите малцинствени групи. Този модел се оценява високо не само в България, но и в други държави на ЕС, които имат желанието да внедрят опита ни в тази посока, каза още проф. Търнев.

След преминаване на обучението, здравните медиатори ще работят по различни здравни проекти за ограничаване и профилактика на инфекциозните и полово предаваните болести, намаляване нивата на  детската смъртност, с основен фокус – уязвимите групи от ромски произход. Те ще подпомагат работата на Регионалните здравни инспекции, общопрактикуващите лекари и общините в провежданите от тях кампании в сферата на здравеопазването.

Свързана тема: Здравни медиатори ще агитират ромите да ходят на лекар

СНИМКА: БОЛЕНЗДРАВ

Реклама

Exit mobile version