Изтеглят от пазара 7 лекарства – за остеопороза, мигрена и някои видове рак

PRINT
лекарства хапчета медикаменти

7 лекарства ще бъдат изтеглени през следващите 12 месеца от българския пазар. За това съобщава на сайта си Изпълнителната агенция по лекарствата. Информацията е подадена от фирмите, които притежават разрешенията за употреба.  По закон те са длъжни да уведомят предварително ИАЛ в определен срок, когато преустановяват продажбата на лекарствени продукти.

Ето подробности за изтегляните лекарства, както и информация за тяхното приложение.

Лекарствен продукт: Arzerra 1000 mg Concentrate for solution for infusion x 50 ml (20 mg/ml) – 1 vial и Arzerra 100 mg Concentrate for solution for infusion x 5 ml (20 mg/ml) – 3 vials

Активно вещество: Ofatumumab

Фирма: Novartis Europharm Ltd

Дата на преустановяване : 31.05.2019 г.

Терапевтични показания:

Нелекувана преди това хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ)

– Arzerra в комбинация с хлорамбуцил или бендамустин е показан за лечение на възрастни пациенти с ХЛЛ, които преди това не са били лекувани и които не са подходящи за терапия, включваща флударабин.

Рецидивираща ХЛЛ

– Arzerra в комбинация с флударабин и циклофосфамид е показан за лечение на възрастни пациенти с рецидивираща ХЛЛ.

Рефрактерна ХЛЛ

– Arzerra е показан за лечение на ХЛЛ при възрастни пациенти, които са рефрактерни на флударабин и алемтузумаб.

Лекарствен продукт: Exviera 250 mg film-coated tablets x 56 и Viekirax 12,5 mg/75 mg/50 mg film-coated tablets x 56

Активно вещество: Dasabuvir; Ombitasvir / Paritaprevir / Ritonavir

Фирма: AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Дата на преустановяване : 2019 г.

Терапевтични показания:

– Exviera е показан за лечение на хроничен хепатит С (chronic hepatitis C, CHC) в комбинация с други лекарствени продукти при възрастни.

– Viekirax е показан за лечение на хроничен хепатит C (chronic hepatitis C, CHC) в комбинация с други лекарствени продукти при възрастни.

Лекарствен продукт: Klimonorm 2 mg / 0.15 mg coated tablets – 1 x 21

Активно вещество: Levonorgestrel/ Estradiol

Фирма: Bayer AG, Германия

Дата на преустановяване : 01.09.2018 г.

Терапевтични показания:

– Хормонозаместителна терапия при симптоми на естрогенен дефицит при пост- и перименопаузални жени.

– Хормонозаместителна терапия за симптоми на естрогенен дефицит при жени, на които последният цикъл е бил най-малко преди 6 месеца.

– Профилактика на остеопороза при постменопаузални жени с повишен риск от бъдещи фрактури, които са показали непоносимост или са противопоказани за лечение с други лекарствени продукти, предназначени за профилактика на остеопороза.

Опитът при лечение на жени над 65 годишна възраст е ограничен.

Лекарствен продукт: Rizatriptan Actavis orodispersible tablets 10 mg x 3

Активно вещество: Rizatriptan

Фирма: Actavis Group PTC ehf.

Дата на преустановяване : 01.09.2019 г.

Терапевтични показания:

– Лечение на острата фаза на главоболие при мигренозни пристъпи, с или без аура.

Лекарствен продукт: Rocaltrol 0.25 micrograms soft capsules x 100

Активно вещество: Calcitriol

Фирма: Roche Bulgaria EOOD

Дата на преустановяване : януари 2019 г.

Терапевтични показания:

– Установена остеопороза в постменопауза;

– Бъбречна остеодистрофия при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, особено при болни на хемодиализа;

– Вторичен хиперпаратиреоидизъм при пациенти с умерена до тежка хронична бъбречна недостатъчност (преддиализа);

– Постоперативен хипопаратиреоидизъм;

– Витамин Д-зависим рахит;

– Витамин Д-резистентен рахит с хипофосфатемия.

Лекарствен продукт: Cytoblastin solution for injection, 1 mg/ml – 10 ml

Активно вещество: Vinblastine

Фирма: CIPLA (UK) LIMITED, Обединено кралство

Дата на преустановяване : октомври 2018 г.

Терапевтични показания: Цитобластин може да се прилага като монотерапия, но обикновено се прилага в комбинация с други цитостатици и/или лъчетерапия за лечение на следните неоплазми:

– Злокачествени Неходжкинови лимфоми

– Болест на Ходжкин

– Авансирал карцином на тестисите

– Рецидивирал или метастатичен карцином на млечна жлеза (когато антрациклин-съдържащите режими са неефективни)

– Хистиоцитоза на Лангерхансовите клетки (Хистиоцитоза Х).

Лекарствен продукт: Osseor 2 g granules for oral suspension x 28 sachets

Активно вещество: Strontium ranelate

Фирма: Les Laboratoires Servier, Франция

Дата на преустановяване : 01.09.2018 г.

Терапевтични показания: Лечение на тежка остеопороза:

– при жени в постменопауза

– при възрастни мъже, с висок риск от фрактури, за които лечението с други лекарствени продукти, одобрени за лечение на остеопороза, не е възможно поради, например, противопоказания или непоносимост. При жени в менопауза, стронциев ранелат намалява риска от фрактури на прешлени и бедрена кост.

Решението да се предпише стронциев ранелат трябва да се основава на оценка на общите рискове на отделния пациент.

[Общо: 4    Средно: 3/5]
Изтеглят от пазара 7 лекарства – за остеопороза, мигрена и някои видове рак беше последно модифицирана от: септември 18th, 2018 Iliana Angelova

Още

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someonePrint this page
loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *