вторник, 21 март, 2023
- Реклама -
НачалоЗдравна политикаИзтеглят от пазара 7 лекарства - за остеопороза, мигрена и някои видове...

Изтеглят от пазара 7 лекарства – за остеопороза, мигрена и някои видове рак

7 лекарства ще бъдат изтеглени през следващите 12 месеца от българския пазар. За това съобщава на сайта си Изпълнителната агенция по лекарствата. Информацията е подадена от фирмите, които притежават разрешенията за употреба.  По закон те са длъжни да уведомят предварително ИАЛ в определен срок, когато преустановяват продажбата на лекарствени продукти.

Ето подробности за изтегляните лекарства, както и информация за тяхното приложение.

Лекарствен продукт: Arzerra 1000 mg Concentrate for solution for infusion x 50 ml (20 mg/ml) – 1 vial и Arzerra 100 mg Concentrate for solution for infusion x 5 ml (20 mg/ml) – 3 vials

Активно вещество: Ofatumumab

Фирма: Novartis Europharm Ltd

Дата на преустановяване : 31.05.2019 г.

Терапевтични показания:

Нелекувана преди това хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ)

– Arzerra в комбинация с хлорамбуцил или бендамустин е показан за лечение на възрастни пациенти с ХЛЛ, които преди това не са били лекувани и които не са подходящи за терапия, включваща флударабин.

Рецидивираща ХЛЛ

– Arzerra в комбинация с флударабин и циклофосфамид е показан за лечение на възрастни пациенти с рецидивираща ХЛЛ.

Рефрактерна ХЛЛ

– Arzerra е показан за лечение на ХЛЛ при възрастни пациенти, които са рефрактерни на флударабин и алемтузумаб.

Лекарствен продукт: Exviera 250 mg film-coated tablets x 56 и Viekirax 12,5 mg/75 mg/50 mg film-coated tablets x 56

Активно вещество: Dasabuvir; Ombitasvir / Paritaprevir / Ritonavir

Фирма: AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Дата на преустановяване : 2019 г.

Терапевтични показания:

– Exviera е показан за лечение на хроничен хепатит С (chronic hepatitis C, CHC) в комбинация с други лекарствени продукти при възрастни.

– Viekirax е показан за лечение на хроничен хепатит C (chronic hepatitis C, CHC) в комбинация с други лекарствени продукти при възрастни.

Лекарствен продукт: Klimonorm 2 mg / 0.15 mg coated tablets – 1 x 21

Активно вещество: Levonorgestrel/ Estradiol

Фирма: Bayer AG, Германия

Дата на преустановяване : 01.09.2018 г.

Терапевтични показания:

– Хормонозаместителна терапия при симптоми на естрогенен дефицит при пост- и перименопаузални жени.

– Хормонозаместителна терапия за симптоми на естрогенен дефицит при жени, на които последният цикъл е бил най-малко преди 6 месеца.

– Профилактика на остеопороза при постменопаузални жени с повишен риск от бъдещи фрактури, които са показали непоносимост или са противопоказани за лечение с други лекарствени продукти, предназначени за профилактика на остеопороза.

Опитът при лечение на жени над 65 годишна възраст е ограничен.

Лекарствен продукт: Rizatriptan Actavis orodispersible tablets 10 mg x 3

Активно вещество: Rizatriptan

Фирма: Actavis Group PTC ehf.

Дата на преустановяване : 01.09.2019 г.

Терапевтични показания:

– Лечение на острата фаза на главоболие при мигренозни пристъпи, с или без аура.

Лекарствен продукт: Rocaltrol 0.25 micrograms soft capsules x 100

Активно вещество: Calcitriol

Фирма: Roche Bulgaria EOOD

Дата на преустановяване : януари 2019 г.

Терапевтични показания:

– Установена остеопороза в постменопауза;

– Бъбречна остеодистрофия при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, особено при болни на хемодиализа;

– Вторичен хиперпаратиреоидизъм при пациенти с умерена до тежка хронична бъбречна недостатъчност (преддиализа);

– Постоперативен хипопаратиреоидизъм;

– Витамин Д-зависим рахит;

– Витамин Д-резистентен рахит с хипофосфатемия.

Лекарствен продукт: Cytoblastin solution for injection, 1 mg/ml – 10 ml

Активно вещество: Vinblastine

Фирма: CIPLA (UK) LIMITED, Обединено кралство

Дата на преустановяване : октомври 2018 г.

Терапевтични показания: Цитобластин може да се прилага като монотерапия, но обикновено се прилага в комбинация с други цитостатици и/или лъчетерапия за лечение на следните неоплазми:

– Злокачествени Неходжкинови лимфоми

– Болест на Ходжкин

– Авансирал карцином на тестисите

– Рецидивирал или метастатичен карцином на млечна жлеза (когато антрациклин-съдържащите режими са неефективни)

– Хистиоцитоза на Лангерхансовите клетки (Хистиоцитоза Х).

Лекарствен продукт: Osseor 2 g granules for oral suspension x 28 sachets

Активно вещество: Strontium ranelate

Фирма: Les Laboratoires Servier, Франция

Дата на преустановяване : 01.09.2018 г.

Терапевтични показания: Лечение на тежка остеопороза:

– при жени в постменопауза

– при възрастни мъже, с висок риск от фрактури, за които лечението с други лекарствени продукти, одобрени за лечение на остеопороза, не е възможно поради, например, противопоказания или непоносимост. При жени в менопауза, стронциев ранелат намалява риска от фрактури на прешлени и бедрена кост.

Решението да се предпише стронциев ранелат трябва да се основава на оценка на общите рискове на отделния пациент.

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -