Реклама
Начало Интервю Проф. Мир Хода: Имунотерапия при рак на белия дроб

Проф. Мир Хода: Имунотерапия при рак на белия дроб

0
рак на белия дроб Проф. д-р Мир Алиреза Хода
Реклама

От клинична гледна точка съществуват два основни подтипа рак на белия дроб – недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) и дребноклетъчен рак на белия дроб (SCLC). Докато SCLC обикновено се открива в напреднал стадий, NSCLC може да бъде открит в ранен стадий, когато туморът не се е разпространил в местните лимфни възли или далечни органи. Това сподели при гостуването си в София Проф. д-р Мир Алиреза Хода, специалист по гръдна хирургия във Виенската частна болница (Wiener Privat Klinik). Ето какво разказа още той за лечението на рака на белия дроб в интервюто.

Проф. Хода, как се лекува рака на белия дроб в различните стадии?

NSCLC (стадии I и II) се лекува или само чрез операция, или чрез операция, последвана от системно лечение, като например химиотерапия с или без имунотерапия или таргетна терапия в случай на мутации (адювантна терапия).

При локално напреднал NSCLC (стадий III), туморът се е разпространил в локални гръдни/шийни лимфни възли и може да се лекува с мултимодални протоколи, с или без хирургична намеса. Ако първичният тумор в белия дроб се счита за резектабилен, желателно е системно лечение, комбинирано с химиотерапия и имунотерапия, за да се понижи степента на засягане на лимфните възли и да се подобри резектируемостта на тумора, тоест възможността за успешното му хирургично му отстраняване. Това предоперативно лечение се нарична неоадювантно.

Реклама

По отношение на SCLC в ежедневната клинична практика, при вземането на решения за лечение се прави разграничение между ограничено заболяване (LD) в гръдния кош и обширно заболяване (ED) със засягане на отдалечени органи, като кости или мозък.

LD се лекува с комбинация от системно лечение (химиотерапия с или без имунотерапия) и локално лъчелечение на гръдния кош. Възможностите за системно лечение се използват при обширно заболяване.

Кои са най-новите постижения в терапиите на рака на белия дроб?

Най-новите постижения в лечението на рака на белия дроб са няколко.

Скринингът за рак на белия дроб, помага за откриване на заболяването в ранен стадий. Този метод е широко използван, като за жените той се оказва особено ефикасен. Скринингът може да намали смъртността от рак на белия дроб с до 60%. Вече е възможен добър резултат при лечение на рак на белия дроб, открит в ранен стадий, а скринингът за минимално инвазивен рак или карцином in situ сега е по-разпространен.

Съвременните техники за интервенционална бронхоскопия, като технологията на ендобронхиалния ултразвук (EBUS) и електромагнитната навигация, позволяват по-точна и бърза диагностика и стадиране на пациентите с рак на белия дроб.

Разработването на минимално инвазивни хирургични техники, като например видеоасистирана или роботизирана гръдна хирургия, сублобарни резекции (като анатомична сегментектомия) и персонализирани възможности за прецизна хирургия, водят до по-добро лечение на пациенти в ранен и локално напреднал стадий, с по-ниска заболеваемост и смъртност и по-добро качество на живот след хирургичното лечение.

Използването на имунотерапия при пациенти в напреднал, а напоследък и в ранен стадий, както и при локално напреднали случаи на пациенти, които могат да бъдат подложени на мултимодално лечение, включително хирургично, осигурява по-дълъг живот на пациентите.

Развитие на радиотерапията при рак на белия дроб, използване на модулирана по интензитет радиотерапия за пациенти в напреднал стадий и използване на стереотактична аблативна радиотерапия (SABR/SBRT) при неоперабилни пациенти в ранен стадий.

Как действа имунотерапията в лечението на рак на белия дроб?

Имунотерапията при рак на белия дроб се основава главно на инхибиране (потискане – бел. ред.) на имунните контролни точки. Тези контролни точки са част от човешката имунна система, като тяхната основна функция е да предотвратяват прекомерния имунен отговор, който може да наруши функциите на нормалните клетки в тялото на пациента.

Протеините PD-L1 на туморните клетки и PD-1 на Т-клетките в имунната система могат да ѝ изпратят„стоп сигнал“, който да се противопостави на атаката на нормалните тъкани или туморните клетки при рак.

Ако свързването на тези ключови протеини на контролната точка са блокирани от инхибиторите на имунната контролна точка, като например моноклонални антитела (имунотерапевтични лекарства), то тогава раковите клетки могат да бъдат унищожени от имунната система (Т-клетки).

Имунотерапията напоследък направи революция в лечението на рак на белия дроб. В ранните и локално напреднали стадии на болестта, тя е неразделна част от мултимодалните подходи, при които хирургията е опцията за лечение. Обикновено имунотерапията се прилага преди или след операцията в комбинация с химиотерапия.

При локално напреднал неоперативен NSCLC и пациенти с метастази, имунотерапията е важна част от процеса на лечение и води до подобряване на шансовете за излекуване на пациентите.

Каква е ролята на прецизната медицина, включително генетичните изследвания и таргетните терапии за рака на белия дроб?

Прецизната медицина играе важна роля в лечението на рак на белия дроб. Индивидуалните терапевтични подходи се избират при пациенти с мутации в раковата тъкан.

Тези водещи мутации, които са генетични, позволяват целенасочено лечение при пациентите, което превъзхожда химиотерапията и/или имунотерапията по отношение на контрола на заболяването и процента на преживяемост.

Подходите за персонализирано лечение могат да се прилагат при всички стадии на рак на белия дроб.

Източник: Wiener Privat Klinik

Реклама

Exit mobile version