Реклама
Начало Здравна политика Здравни вноски 2024 – 37,32 лв става минималната сума

Здравни вноски 2024 – 37,32 лв става минималната сума

0
лекар преглед гинеколог freepik
Реклама

От 1 януари 2024 г. хората, които сами погасяват задължителните си здравни вноски и не упражняват трудова дейност като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, трябва да внасят месечно по 37,32 лева. В тази група влизат трайно безработни, както и хора, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата.

От първия ден на 2024 г. е увеличен минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, като той вече е 933 лв. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така, здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху месечен осигурителен доход не по-малко от 466,50 лв. и не повече от 3 750 лв. месечно.

Вноските се плащат до 25-то число на месеца

Срокът за плащане на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така, първата здравната вноска с нов размер – тази за месец януари 2024 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари или през първия работен ден след тази дата, тъй като 25-ти следващия месец е неприсъствен ден.

Реклама

Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравни вноски през 2024 г., подават най-напред в НАП декларация Образец 7, припомнят още от приходната агенция. Тя се подава електронно с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис, чрез Портала за електронни услуги, или в офис на приходната агенция в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски.

Плащате за 5 г. накуп, за да възстановите правата си

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца, обръщат внимание от НАП. Прекъснати здравноосигурителни права се възстановяват при условие, че се заплатят всички дължими здравни вноски за последните 60 месеца.

От НАП напомнят, че гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен в Портала на НАП .

Същата справка клиентите на администрацията могат да направят и на телефон 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на съответния оператор. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

Източник: БТА

Реклама

Exit mobile version