Реклама
Начало Здравна политика Ще спре ли поскъпването на лекарствата

Ще спре ли поскъпването на лекарствата

0
хапче лекарства медикаменти
Реклама

Дистрибуторите на лекарства да не могат да повишават цените им с процент, по-голям от официално отчетената инфлация от последната регистрирана цена. Годишната инфлация в момента се движи около 2-3%. Това се предвижда в поправка към съществуващата нормативна уредба, публикувана на сайта на Министерство на здравеопазването. Тя касае медикаментите, които се продават свободно в аптеките без рецепта. 

По правило увеличението на цените се заявява по специална процедура. Това са т.нар. пределни цени. Аптеките могат да продават под тях и често го правят, дават част от отстъпката си на клиентите, тъй като конкуренцията в сектора е много голяма. 

Целта на предложената промяна е да се предотврати увеличение на цените на лекарствените продукти за масова употреба, се посочва в доклад на здравния министър. Той е изготвил проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Документът е публикуван на сайта на здравното министерство за обществено обсъждане. С проекта се предлага създаването на нов член 24а, който въвежда новото правило.

Реклама

Искат ДДС за лекарствата да падне на 5%

В исторически план за първи път идентичен текст, ограничаващ увеличение на цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, беше въведен с Наредбата още при нейното приемане през 2013 г.( § 5 от ПЗР на Наредбата, в сила от 30.04.2013 г. до 30.04.2014 г.). В последствие действието на забраната за увеличение на цените на продуктите без лекарско предписание беше подновена с изменение на наредбата от месец август 2014 г. В периода 30.04.2014 – 08.08.2014 г., когато забраната не действаше, беше отчетено увеличение на цените на продуктите, отпускани без лекарско предписание средно с 26%, изчислено на база на исторически данни.

Цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, не подлежат на регулация тъй като за тях е въведен регистрационен режим. „Предвид на това, по правилата на Наредбата, притежателите на разрешения за употреба можеха да заявяват увеличение на цените на тези продукти без ограничение във времето и без да бъдат ограничавани в размера на това увеличение. В този смисъл и доколкото лекарствата без рецепта са продукти, които се използват масово, честите увеличения на цените им се отразяваха неблагоприятно върху възможностите на населението за закупуването им, респективно ограничаваше достъпа до тези продукти“, посочват от министерството.

Редактор Ина Димитрова

Реклама

Exit mobile version