Реклама
Начало Здравна политика Преразглеждат приложението на лекарства за ХОББ

Преразглеждат приложението на лекарства за ХОББ

0
астма деца изследване
Реклама

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започна преразглеждане на
лекарствата съдържащи инхалаторни кортикостероиди (КС), които се прилагат при
лечение на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), съобщава Изпълнителната агенция по лекарствата у нас.

ХОББ е хронично възпалително заболяване, което се характеризира с увреждане или запушване на белодробните дихателните пътища и алвеоли (крайните разширения на бронхите във вид на мехурчета). Кортикостероидите са широко прилагани в Европейския съюз (ЕС) при лечение на ХОББ, като обикновено се прилагат чрез вдишване с помощта на
инхалатор.

Преразглеждането на профила на безопасност на лекарствата съдържащи инхалаторни кортикостероиди беше поискано от Европейската комисия с цел оценка на риска от пневмония (възпаление на белите дробове) в случаите когато те се прилагат за
лечение на ХОББ. Рискът от пневмония при тези лекарства е вече известен и за първи
път е идентифициран през 2007 г. в едно проучване показващо, че пациенти, лекувани с
инхалаторен кортикостероид флутиказон, са били с повишен риск от развитие на
пневмония, в сравнение с тези получавали плацебо (вид фиктивно лечение).

Реклама

Предстои EMA да преразгледа всички налични данни свързани с риска от пневмония при инхалаторните кортикостероиди показани за лечение на ХОББ, както и да преоцени има ли необходимост от актуализиране на настоящите препоръки за предписване в рамките на ЕС.

Кортикостероидите, известни още и като стероиди, са противовъзпалителни
лекарства, които се прилагат при широк кръг патологични състояния. Те са подобни на
естествените хормони, които се произвеждат от надбъбречните жлези (две малки
жлези, разположени над бъбреците). След инхалирането им те се прикрепват към
рецептори в дихателните пътища и редуцират възпалението в белите дробове, което
улеснява дишането. Те обикновено се прилагат чрез инхалатор, който съдържа или
само кортикостероид или кортикостероид в комбинация с друго лекарство (като бета-2
агонист с продължително действие). Беклометазон, будезонид, флунизолид,
флутиказон пропионат и флутиказон фуроат са разрешени за употреба
кортикостероиди и се предлагат на фармацевтичния пазар като лекарствени форми за
инхалиране при ХОББ.

Повече за лекарствата, съдържащи инхалаторни кортикостероиди, регистрирани у нас

 

Реклама

Exit mobile version