четвъртък, 7 декември, 2023
- Реклама -
НачалоЗдравна политикаДжипитата против да издават кодове на граждани за здравното досие

Джипитата против да издават кодове на граждани за здравното досие

Джипитата се обявих против идеята те да дават уникалния код за достъп до личното здравно досие онлайн. От 2 г. всеки здравноосигурен българин може да гледа от какво е как е лекуван по документи в интернет, но за целта трябва да е получил личен код. Той обаче се получава от РЗОК, където трябва да се редим на опашка и да подаваме молба. Затова досега само 30 000 българи са се възползвали от тази услуга. Наскоро двама депутати внесоха предложение тази административна услуга да се извършва от личните лекари. От сдружението на джипитата обаче се възпротивиха. Настояват, ако им се вмени подобно задължение, да получават допълнително възнаграждение за нея. Като алтернатива предлагат РЗОК по местоживеене да изпраща за своя сметка номера до съответния пациент с обратна разписка. 

Възраженията си джипитата са изпратили до опредседателя на здравната комисия д-р Даниела Дариткова, която също е общопрактикуващ лекар по професия, и до медиите. Основният им аргумент е, че в Наредба № 40, за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, в Приложение 1, са дефинирани дейностите, които влизат в пакета услуги, предоставян от ОПЛ, съответстващ на сключените индивидуални договори с РЗОК/НЗОК. Допълват, че предоставянето на личен код от ОПЛ „на здравноосигуреното лице, съответно родител, настойник, попечител или упълномощено лице, на хартиен носител в запечатан плик от неговия общопрактикуващ лекар срещу разписка по образец, утвърден от Управителя на НЗОК“, не е част от пакета дейности по Наредба 40.

„Всяка една дейност (медицинска или немедицинска), извън този пакет, не е задължителна за ОПЛ и е неправомерно да бъде вменявана чрез поправки в закон. Но дори и да бъде вменена, тя трябва да е финансово обезпечена. Ако ОПЛ поемат този ангажимент, тази административна услуга трябва да бъде заплатена със средства извън бюджета за ПИМП на НЗОК. Като възможен източник на финансиране бихме посочили визираната от министър Москов в началото на мандата му сума за „бонуси“ за ОПЛ“, пише в писмото на НСОПЛБ.

От сдружението на общопрактикуващите лекари предлагат здравната каса сама да се организира и да разпрати кодовете до всеки здравноосигурен по пощата с обратна разписка. „Това е осигуряване на административна услуга от страна на НЗОК към здравноосигурените лица, която предоставя достъп до базата данни на НЗОК/РЗОК. Като лекари, ние ОПЛ, колегите от СИМП и БП, сме изпълнили ангажимента си към здравноосигурените лица и НЗОК/РЗОК като ежемесечно коректно сме подавали в съответния формат информацията, до която се осигурява достъп на гражданите. В този смисъл считаме, че изпълняването на „пощенски услуги“ от нас лекарите, не е добро решение“, продължава становището на джипитата.

Според джипитата във внесените предложения за промени в Закона за здравното осигуряване има доста неясноти: 

1. Какво е общото между осигурен достъп до собствения електронен здравен запис („ досие, картон“) и подаването на жалби. Здравното досие ли е адресът, на който ще се подават жалбите?

2. В момента никой и по никакъв начин не забранява на здравноосигурените лица да подават жалби или благодарствени писма до институциите, включително до НЗОК/РЗОК.

3. Но в предлаганите текстове се ограничават поводите, по които може да бъде изразено недоволство, независимо дали е основателно или не. Това е обект на последваща преценка.

4. Интересен би бил отговорът на въпроса по какви критерии вносителите са определили 14-дневен срок за внасяне на жалба и 10%-на граница на основателни жалби, над която се прекратява договор. Как се съвместяват 10% със „системна неудовлетвореност“- термин, залегнал в предложения за промяна в същия член?

5. Упълномощеното лице с нотариално заверено пълномощно ли ще получава кода?

6. Какъв е очакваният ефект от предлаганото нововъведение?

Според НСОПЛБ предлаганата процедура няма да доведе до чувствително увеличение на здравноосигурените лица, които ще ползват тази и сега съществуваща възможност за достъп. Това бил пореден опит за натоварването им с административни дейности, които могат и трябва да бъдат извършени от съответните държавни служители.

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -