Реклама
Начало Новини Фармацевтичният съюз пусна онлайн регистър на аптеките с адреси

Фармацевтичният съюз пусна онлайн регистър на аптеките с адреси

0
аптека
Реклама

Единствената по рода си у нас интернет платформа „мАптека” – карта на аптеките и дрогериите обединява информация и регистри от няколко институции – Министерството на здравеопазването, Изпълнителна агенцията по лекарствата, Регионалните здравни инспекции, Националната здравноосигурителна каса и Българският фармацевтичен съюз /БФС/. Това заяви проф. Илко Гетов, председател на Българския фармацевтичен съюз и вицепрезидент на Фармацевтичната група на Европейския съюз по време на пресконференция за представянето на платформата. Той поясни, че тя ще е обществено достъпна на интернет адрес www.mapteka.bg и ще се използва от пациенти, фармацевти, медицински специалисти, институции и бизнес.

„мАптека” предоставя бърза и обобщена информация по зададени критерии за географското разположение на аптеките по области, общини и населени места, включително денонощни и работещи с НЗОК, дрогерии, магистър-фармацевти и различни статистистически данни. Чрез различни инструменти пациентите могат по всяко време на денонощието да намерят най-близката до тях аптека, в която се приготвят лекарства или се продава инсулин, обясни авторът на проекта и главен секретар на БФС магистър-фармацевт Светослав Крумов. За момента информацията ще се актуализира периодично, като крайната цел е след създаване на единен регистър за аптеките информацията да е актуална 7/24. Платформата ще представя още, данни за ръководителя на аптеката, работното й време,  и ще визуализира района и местонахождението й. Електронният регистър на БФС, в който са вписани всички магистър-фармацевти имащи право да практикуват у нас, също ще бъде свързан с уеб платформата.

„мАптека” може да бъде използвана като инструмент при изготвянето на Национална аптечна карта. Националната аптечна карта ще включва политики за стимулиране и ограничения при разкриването на аптеки с цел осигуряването на равномерен достъп до лекарства, фармацевтични услуги и грижи за населението. Българският фармацевтичен съюз е готов да участва в подготовката й, както е заложено в проекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, обясни проф. Илко Гетов.

Реклама

Съпоставка на данните при обработка на информацията от регистрите на институциите със средноевропейските показатели показва, че страната ни е на едно от челните места по брой аптеки, но на едно от последните, по достъп до фармацевтична услуга. Достъпът до фармацевтична услуга се определя не от броя на аптеките, а от обема дейности, които те осигуряват и магистър-фармацевтите, които ги извършват.

  Средностатистически показатели за Европа Национални данни за България
Брой на населението, обслужвано от 1 аптека  

4450

1806
Брой магистър-фармацевти в една аптека 2,6 1,5

 

Според електронния регистър на Българския фармацевтичен съюз към момента в страната практикуват 6 151 магистър-фармацевти.

Реклама

Exit mobile version