Националният консултант по онкология призна: Държавата е изоставила болните с рак

PRINT

Проф. Галя Куртева, национален консултант по онкология, официално пожела да бъде освободена от тази длъжност поради невъзможността да лекува по правилата на добрата медицинска практика. Тя заявява, че усилията й да се подобри медицинското обслужване на болните с рак не са довели до реален резултат въпреки многото срещи и експертни становища. 50 химиотерапевти днес лекуват 75 000 болни, което е абсурд. Ето и писмото, което проф. Куртева написа до здравния министър Таня Андреева.

ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Съгласно Заповед № РД-09-220/30.11.2012г. на Министъра на здравеопазването, в съответствие с чл.7, ал.1 от Наредба № 47/08.09.2010г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти съм определена за Национален консултант по „Медицинска Онкология/химиотерапия“.
В съответствие с легалната дефиниция на термина, „националният консултант“ осъществява експертно-съвещателни и организационно-методични функции при провеждане на държавната здравна политика от министъра на здравеопазването, включително по въпроси, свързани с организацията, качеството и оценката на отделните медицински дейности, на медицинската практика и ресурсното осигуряване на системата на здравеопазване.
Усилията ми да допринеса за подобряване на онкологичната помощ, лекарствоснабдяването, финансирането на онкологичните центрове и болници не доведе до никакъв резултат, независимо от многобройните доклади, преговори, срещи и обсъждания с отговорните институции.

Всекидневния ми сблъсък с неразбирането на „онкологията“ като държавен приоритет, липсата на активни действия, както и нежеланието на многобройните държавни структури за разбиране на проблема, част от който може да е всеки от нас, остави завинаги върху мен своя емоционален белег. Думата „онкология“ не трябва да е карма, а борба за знания, за нови технологии, за нови лечебни методи, за ново мислене, за каквото не сме готови.
Единствената ми надежда са шепата млади онколози, тръгнали по нашия път- без опита и знанията ни, но с дръзновението на младостта. За съжаление, настъпва момент, в който дори и младежкия порив угасва, възпрян от липсата на диалог и разбиране на проблема. Днес, медицинските онколози в страната са не повече от 50, лекуват 75 000 болни, а наблюдават 270 000 болни!

За мен като онколог е достатъчно да зърна благодарността в очите на моите болни, колкото и тъжна да е тяхната усмивка в безжалостната борба с болестта. За мен, като лекар и човешко същество е още по-мъчително да ставам свидетел на ежедневното пренебрежение на Държавата към собствените й поданици, в моментите, когато те най-много имат нужда от закрила. Поради това, на основание чл.10, ал.1, т.1 от Наредба № 47/08.09.2010г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти, Ви моля, да приемете и уважите настоящата ми молба за освобождаването ми от задълженията ми на Национален консултант по „Медицинска онкология/химиотерапия“, вменени ми със Заповед № РД-09-220/30.11.2012г. на Министъра на здравеопазването.

С уважение: Проф. д-р Галина Куртева, специалист по вътрешни болести и онкология, магистър „Бизнес управление“

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Националният консултант по онкология призна: Държавата е изоставила болните с рак беше последно модифицирана от: ноември 11th, 2015 Iliana Angelova
loading...