Реклама
Начало Здравна политика Публикуваха програма срещу рака на маточната шийка

Публикуваха програма срещу рака на маточната шийка

0
преглед гинеколог цитонамазка
Реклама

Проектът за Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2012-2016 г. е публикуван за 14-дневно обществено обсъждане на интернет страницата на здравното министерство, съобщават оттам. За хората това означава възможност за частично или напълно безплатно имунизиране на 12-годишните момичета срещу вирусите, причиняващи онкологичното заболяване. Очакванията на експертите са програмата  с ваксините да стартира от 1 септември.

Целта на програмата е да се имунизират младите момичета преди започване на полов живот. Така ще се ограничи разпространението на инфекцията. България следва практиката в европейските държави. 12 г. е възрастта, при която се очаква максимална ефикасност на имунизацията срещу човешките папиломни вируси.

Реклама

Имунизациите с цел първична профилактика ще бъдат предхождани от широка информационна кампания, изграждане на центрове за консултиране, провеждане на здравно обучение по училищата в рамките на учебната програма, срещи с родители, лични лекари, педиатри, АГ специалисти. За успех ще се смята, ако бъде постигнат 75% обхват с ваксината при 12-годишните момичета.

Необходимите средства за изпълнението на Програмата ще бъдат осигурявани от бюджета на Министерство на здравеопазването за съответната година. Финансирането на разходите за ваксини по Програмата ще се извършва от Националната здравноосигурителна каса чрез трансфер на средства от Министерството на здравеопазването.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕТО И МЕРКИТЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА

Ракът на маточната шийка (РМШ) е заболяване с висока честота и неблагоприятната прогноза. Тези фактори определят неговото значение като тежък проблем на съвременното обществено здравеопазване. Ежегодно в света се регистрират около 500 000 нови заболели и 250 000 смъртни случаи. В Европейския регион на Световната здравна организация РМШ е втората по честота форма на раково заболяване при жените от 15- до 44-годишна възраст, след рака на гърдата. Данните показват, че всяка година нови 60 000 жени развиват РМШ и почти половината от тях умират от заболяването. В Източна Европа средната смъртност от РМШ е над два пъти по-висока, отколкото в останалите части на региона.

У нас през последните години е налице трайна възходяща тенденция на годишните показатели за заболяемост и смъртност. Според данните на Националния раков регистър, честотата на новооткритите случаи на РМШ се е увеличила почти трикратно. Годишно новите случаи на заболяването са 1 100 – 1 200, а случаите на смъртен изход – между 350 и 400. Това означава, че всеки ден в България умира по една жена от РМШ и се диагностицират три нови случая на заболяването.

Профилактичните ваксини РМШ са най-новото постижение на съвременната медицина в контрола на раковите заболявания чрез средствата на ваксинопрофилактиката. Сравнителната оценка на алтернативите за профилактика на РМШ (първична профилактика чрез ваксинация; вторична профилактика чрез скрининг или пасивно поведение чрез лечение на откритите случаи), показва, че като обща стойност разходите за ваксинация на една целева група от момичета преди започване на полов живот са най-ниски. Разходите за скрининг са приблизително три пъти по-високи и са изчислени за еднократно организиране. В зависимост от възрастта на жената подобен скрининг трябва да се провежда на всеки 3 до 5 години. Най-висока е стойността на разходите при пасивно поведение, защото то е свързано с изключително високи индиректни разходи и загуби, поради преждевременна смърт на жените с късно установен РМШ.

Свързани теми: Ваксината срещу HPV вируси изгражда стабилен имунитет

Водим по смъртност в Европа от рак на маточната шийка

СНИМКА: ДАК

Реклама

Exit mobile version