Реклама
Начало Здравна политика ТЕЛК вече ще смята всички установени заболявания

ТЕЛК вече ще смята всички установени заболявания

0
д-р Асен Меджидиев
Реклама

Правителството прие днес на свое заседание промени в Наредбата за медицинска експертиза. Те касаят начина на определяне на процента нетрудоспособност.

Занапред при изчисляването на оценката за ТЕЛК ще се вземат предвид всички съществуващи заболявания. Досега се вземаше предвид само водещото. Това изтъкна и министър Меджидиев: „Същественото в тази промяна е отчитане на всяко увреждане в общата оценка, а не само водещото. Това ще е независимо от процентите, които му съответстват, както и независимо от процента на водещото увреждане.“

Пожизнен ТЕЛК ще се полага при още 31 заболявания като диабет тип 2, епилепсия, множествена склероза.

Реклама

Промяната е благоприятна за пациентите. Оценката за нетрудоспособност ще се определя от най-високия процент на най-тежкото увреждане, а към него ще се добавя и част от сбора на процентите на всички съпътстващи увреждания.

Новост е, че и хора с психични заболявания, при които степента на увреждане е под 90%, ще могат да ползват правото на чужда помощ.

Промените в Наредбата за медицинска експертиза са съобразени исканията на неправителствени организации и хора с увреждания, заявени по време на общественото обсъждане.

Болничен за родителите, ако детето е под карантина

Родителите на деца до 12 г. вече ще могат да ползват болничен лист за временна нетрудоспособност, в случай, че детето им е върнато от градина, ясла или училище поради карантина.

Хората, които са минали на ТЕЛК в периода от приемане на промените до влизането им в сила, да имат право да подават заявлението си за преосвидетелстване. Това е в случай, че според новите правила те биха получили по-благоприятни оценки за увреждането.

Не се предвижда срок за това преосвидетелстване, тъй като се очаква значителен интерес от хората с увреждания и съществува риск от допълнително забавяне на експертизата от страна на ТЕЛК комисиите и ограничаване във времето.

Източник: Министерски съвет, Министерство на здравеопазването

Реклама

Exit mobile version