Реклама
Начало Здравна политика От днес рецептурните книжки са само електронни!

От днес рецептурните книжки са само електронни!

0
електронна рецепта
Реклама

Хартиената рецептурна книжка излиза от употреба днес. Тя се замества от електронна рецептурна книжка, които личните лекари и специалистите ще регистрират в интегрираната информационна система (ИИС) на НЗОК. Достъп до системата имат и аптеките.

Електронните услуги включват:

  • регистриране на нова електронна рецептурна книжка (ЕРК);
  • промяна на диагнози в ЕРК;
  • разчитане на информация за издадени и изпълнени рецепти по книжката.

Също така от днес, 1 юли 2021 г., при издаване на електронна рецепта, в нея трябва да се вписват ЕРК номерата. Всеки пациент с непрекъснати здравни вноски, който има хронично заболяване, включено в “Списък на заболяванията по реда на Наредбата по чл. 45, ал. 3 от ЗЗО, може да има регистрирана само една електронна рецептурна книжка и нейният номер не се променя.

Реклама

Ето кои лекарства се вземат само с електронна рецепта от 1 юни 2021 г.

Попълването на електронната рецептурна книжка включва нейното първоначално прехвърляне от хартиен в електронен вид от ОПЛ (от негов заместник или нает лекар). Също така личният лекар издава нова ЕРК, регистрира в нея нови диагнози и/или деактивира съществуващи диагнози.

Отпада необходимостта от вписването в ЕРК и хартиената рецептурна книжка на издадени и изпълнени електронни предписания от договорните партньори на НЗОК – лични лекари, специалисти и аптеки. Чрез предоставена от НЗОК електронна услуга, реализирана в медицинския и аптечния софтуер, лекарите от ПИМП/СИМП и магистър-фармацевтите получават информация за издадените и изпълнени рецепти на ЗОЛ.

В случай на издаване на хартиена рецепта за медицински изделия и храни за специални медицински цели, е необходимо лекарят да впише предписанието в хартиената рецептурна книжка. Електронната услуга за аптеките (проверка към дадена дата на активна РК и диагнози в нея) в Персонализираната информационна система на НЗОК е активна и аптеките-договорни партньори на НЗОК могат да я използват чрез аптечните софтуери. Услугата е настроена да работи с ЕРК.

Преустановяване на изпълнение на хартиени рецепти и вписване на данни в хартиена рецептурна книжка.

Хартиена РК трябва да се представя от ЗОЛ в аптека в следните случаи:

  • за всички хартиени рецепти за ЛП, МИ и диетични храни за специални медицински цели, издадени преди 01.06.2021 г.; в този случай, в срока на валидност на тези хартиени рецепти в аптеката се представя хартиената рецептурна книжка, в която се отразява информацията за отпуснатите ЛП, МИ и диетични храни за специални медицински цели;
  • за всички издадени е-рецепти преди да бъде въведена ЕРК.

От 1 юли 2021 г. се преустановява заверката на хартиени рецептурни книжки в РЗОК. НЗОК е изпратила писма до директорите на РЗОК, за да бъдат уведомени лекарите и аптеките за въвеждането в експлоатация на ЕРК и извеждането от употреба на хартиената рецептурна книжка. Указанията за работа с ЕРК от страна на договорните партньори на НЗОК са публикувани на портала на НЗОК в рубрики „За договорните партньори“/“Указания“ за ОПЛ и лекари специалисти и в рубрика „Лекарства“/“Търговци на дребно с лекарства – аптеки“, както и да се публикува новина на портала на НЗОК.

Реклама

Exit mobile version