Отпадат протоколите за изписване на човешки инсулини

захарен диабет
Националната здравноосигурителна каса променя режима на предписване и отпускане на конвенционални (човешки) инсулини и улеснява болните от захарен диабет, които се лекуват с тях.Във връзка с актуализация на Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък и промяна на колона „Ограничения в начина на предписване при различни индикации" - отпадане на указанието „за експертиза по чл.78, т.2 от Закона за здравното осигуряване" при конвенционалните инсулини, от 01 октомври 2013 г. вече няма да е необходи...
Още
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
[Общо: 0    Средно: 0/5]