Какво се прави при фиброза на костите?

Проф. Пламен Кинов ИСУЛ
Фиброзната дисплазия е доброкачествено, нефамилно заболяване, характеризиращо се с разрастване на плътна фиброзна тъкан в една или повече кости. Принадлежи към приличащите на тумори заболявания на костите. Среща се по-често при момичета, отколкото при момчета, особено множествените форми със засягане на няколко кости. Появява се в ранна детска възраст, но първите изяви на заболяването са през юношеството. Точната причина за развитието на заболяването е неизвестна. Предполага се, че се касае з...
Още
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
[Общо: 16    Средно: 3.3/5]