Какво се прави при фиброза на костите?

Проф. Пламен Кинов ИСУЛ
Фиброзната дисплазия е доброкачествено, нефамилно заболяване, характеризиращо се с разрастване на плътна фиброзна тъкан в една или повече кости. Принадлежи към приличащите на тумори заболявания на костите. Среща се по-често при момичета, отколкото при момчета, особено множествените форми със засягане на няколко кости. Появява се в ранна детска възраст, но първите изяви на заболяването са през юношеството. Точната причина за развитието на заболяването е неизвестна. Предполага се, че се касае з...
Още
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
[Общо: 16    Средно: 3.3/5]

Какво се прави при изкълчване?

проф. Пламен Кинов
Луксацията (изкълчване) представлява разместване на костните краища, формиращи дадена става. Частичното изместване на ставата се нарича сублуксация. Изкълчването най-често се получава при травма - удар, падане или друг травматичен инцидент. Най-често е изкълчването на раменната става, не са редки и луксациите на пръсти. По-редки, но с по-тежки и с потенциално трайни последици са луксациите, придружени от фрактура на китка, глезен, коляно или тазобедрена става. За да се изкълчи една става, е н...
Още
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
[Общо: 3    Средно: 2.7/5]