Реклама
Начало Новини Психолози се обединиха в асоциация, за да помагат на онкоболни

Психолози се обединиха в асоциация, за да помагат на онкоболни

0
Реклама

Българска асоциация по психоонкология (БАПО) бе създадена в София,  съобщи Евгения Адърска от Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания. Повод за срещата, на която стана учредяването, беше обсъждането на Стандарта за немедицинска грижа, изработен чрез експерти от АПОЗ. Благодарение на него психолозите са вече част от специалистите, полагащи грижи за болните.

Председател на БАПО стана д-р Маргарита Тарейн – първият доктор по психоонкология в България и главен експерт в ресурсния екип на АПОЗ. За заместник председател беше избрана Елена Атанасова, психотерапевт в КОЦ Пловдив, специалист с дългогодишен опит с пациенти с онкологични заболявания.

Основните цели на новосформираната асоциация са:

  • Да създава условия и предпоставки за изработване, оценяване и експертен анализ на концепции и разработки по проблемите на психоонкологията в страната, Балканите, Европа и света;
  • Да подпомага държавните и обществени структури за утвърждаване на добрите практики в областта на психоонкологията, внедряване на перспективните теоретични достижения в обществената практика, повишаване на качеството на работа на всички нива и субекти, имащи отношение към проблемите на психоонкологията, формиране на критерии за оценка и подбор на кадрите;
  • Да подпомага развието и налагането на стандарти при провеждането на психоонкологичната практика в страната, като в същото време подпомага развитието на специалистите в тази насока.
Реклама

От името на АПОЗ и приятели изказваме искреното си въодушевление от появата на тази организация и надеждите си чрез нейната дейност да се подобри устойчиво грижата, както за пациентите с онкологично страдание, така и за медицинските специалисти, работещи в тази област на медицината.

Реклама

Exit mobile version